Niš, 6/6/2014
KONFERENCIJA

Niš, 6/6/2014
KONFERENCIJA

Autonomni ženski centar je predstavio aktivnosti u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ na konferenciji „Sigurnost i bezbednost – od žena za žene“ u organizaciji Mreže Žene protiv nasilja, koja je 6-8. juna 2014. godine održana u Nišu. O Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kao okviru budućeg delovanja ženskih organizacija koje se bave zagovaranjem za promene u oblasti zaštite žena od nasilja govorila je Tanja Ignjatović. Aktivnosti na lokalnom nivou predstavila je Danijela Pešić. Metodologija razvijena za prikupljanje podataka, kao i sadržaj informativnih letaka za žene, ponuđena je svim ženskim organizacijama u Srbiji. Kampanju Potpisujem.org predstavila je Bobana Macanović, a o aplikaciji Bezbedna je govorila Jelena Keserović.

Autonomni ženski centar je predstavio aktivnosti u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ na konferenciji „Sigurnost i bezbednost – od žena za žene“ u organizaciji Mreže Žene protiv nasilja, koja je 6-8. juna 2014. godine održana u Nišu. O Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kao okviru budućeg delovanja ženskih organizacija koje se bave zagovaranjem za promene u oblasti zaštite žena od nasilja govorila je Tanja Ignjatović. Aktivnosti na lokalnom nivou predstavila je Danijela Pešić. Metodologija razvijena za prikupljanje podataka, kao i sadržaj informativnih letaka za žene, ponuđena je svim ženskim organizacijama u Srbiji. Kampanju Potpisujem.org predstavila je Bobana Macanović, a o aplikaciji Bezbedna je govorila Jelena Keserović.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.