Mi smo tolerantan narod samo kad je nasilje
prema ženama u pitanju
Mi smo tolerantan narod
samo kad je nasilje
prema ženama u pitanju
Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 13530   
O kampanji
Druga faza kampanje POTPISUJEM.org koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije posvećena je punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila 31. oktobra 2013. godine, a koja će 1. avgusta 2014. godine stupiti na snagu na nivou država članica Saveta Evrope.

Kampanja je usmerena na donosioce odluka na državnom i na lokalnom nivou, od kojih se traži da preduzmu sve neophodne mere kako bi standardi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici postali sastavni deo zakona, mera i usluga, kao i postupanja svih relevantnih službi (policije, socijalnih službi, tužilaštva i pravosuđa, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja građana i medija).

Fokus kampanje u ovoj fazi stavljen je na pet tema:
- hitne mere zaštite za žrtve nasilja (u skladu sa Konvencijоm, čl. 52 i u vezi sa čl. 50)
- zaštita od proganjanja (Konvencija, čl. 37)
- strože kazne za učinioce nasilja prema ženama (Konvencija, čl. 45 i čl. 46)
- SOS telefoni za podršku ženama sa iskustvom nasilja (Konvencija, čl. 24)
- krizni centri za žrtve seksualnog nasilja i silovanja (Konvencija, čl. 25)

Autonomni ženski centar i partnerske organizacije, u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja, pozvaće građane i građanke širom Srbije da i ovaj put podrže kampanju svojim akcijama, a pre svega slanjem razglednica sa porukom kampanje na adrese relevantnih donosilaca odluka.

Molba za sponzorstvo

Autonomni ženski centar se obraća medijima da u okvirima svojih mogućnosti pruže medijsko sponzorstvo za emitovanje propagandnog materijala kampanje.

Nasilje prema ženama i nasilje u porodici je svakodnevica srpskog društva. Sve su učestaliji medijski izveštaji o novim događajima, od kojih su neki posebno teški i završavaju se smrtnim ishodom.

S obzirom na značaj koji mediji imaju u podizanju javne svesti o štetnim posledicama nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i u širenju informacija o pravima, merama i uslugama koje je država dužna da garantuje svojim građanima i građankama, verujemo da ćete i ovaj put prepoznati važnost da budete naši partneri u kampanji kojom se promoviše Konvencijа Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Slobodanka Macanović, direktorka AŽC

kontakt osoba, Sonja Lalić: sonjalalic@azc.org.rs
tel/fax: 011 2687 190
mob. tel: 062 127 91 29

Sponzorstva dobijena do sada

Autonomni ženska centar i partnerske ženska organizacije se zahvaljuju svim društveno odgovornim medijima.
 
O kampanji
Kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija posvećena je potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kampanja je usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promenu svesti celog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rešavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata sveobuhvatnu zaštitu žena i sprečavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i delotvoran i efikasan sistem praćenja primene odredbi Konvencije.

U kampanji pored partnerskih organizacija učestvuje i skoro 30 ženskih organizacija iz cele Srbije, organizovanih u Mrežu Žene protiv nasilja. Kampanja će trajati u kontinuitetu od novembra 2013. godine do novembra 2014. godine (videti kalendar događaja), sa fokusom na pojedina pitanja i teme.

Molba za sponzorstvo

Autonomni ženski centar iz Beograda, nevladina organizacija koja se 20 godina bavi problemom nasilja prema ženama i nasiljem u porodici, obraća Vam se molbom da nam, u okvirima mogućnosti vaše televizije, omogućite medijsko sponzorstvo za emitovanje TV spota u trajanju od 22 sekunde u periodu od 20. novembra do 10. decembra.

Autonomni ženski centar ovom kampanjom promoviše Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao sveobuhvatni dokument koji stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Nova Konvencija protiv nasilja prema ženama - čuva živote i smanjuje ljudsku patnju.

Kampanju sprovode nevladine organizacije koje se bave borbom protiv nasilja prema ženama u 6 država regiona (Srbija, BiH, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i Austrija). Najveći deo aktivnosti volonterski obavljaju partnerske organizacije, uz podršku skoro 200 organizacija iz regiona. Emitovanje TV spota nije predviđeno budžetom, te smo se odlučile da pozovemo društveno odgovorne medije da doprinesu informisanju građana i vidljivosti Konvencije.

kontakt osoba, Sonja Lalić: sonjalalic@azc.org.rs
tel/fax: 011 2687 190
mob. tel: 062 127 91 29

Sponzorstva dobijena do sada

Autonomni ženska centar i partnerske ženska organizacije se zahvaljuju svim društveno odgovornim medijima.
 
Prva faza kampanje
Druga faza kampanje
Radio 3
B92
Novosadska TV
Naxi Radio
Vreme
Lepota i zdravlje
RTV
Studio B
24 Kitchen
Fox Crime
CZKD
Delta City
KCB
KC Grad
Parobrod
TV Nova
Rex
RTS
Ušče
Supermarket
Kampanju podržali
Le Petit bar, Drama, Kameleon, Piazza dei Fiori, Harizma i Bacio.
 
Multimedija
 
 
Kalendar
 
Beograd, 3/11/2016: Narodna skupština Republike Srbije, Beograd
Međunarodna konferencija: Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama: podrška i osnaživanje žena - čija je odgovornost?
 
Niš, 7/11/2016
Distribucija policy dokumenta "Monitoring lokalnih politika za zaštitu od nasilja u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama" relevantnim ustranovama i institucijama
 
Niš, 22/11/2016
Konferencija za medije "Lokalne politike za zastitu žena od nasilja u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama”
 
Novi Sad, 22/11/2016 (10:00)
Sednica Komisije za rodnu ravnopravnost grada Novog Sada: učešće predstavnica ženskih organizacija Iz kruga – VOJVODINA i SOS Ženski centar

 

 
Beograd, 23/11/2016 (11:00): EU info centar, Kralja Milana 7
Učešće na javnoj debati „Kakav je odgovor na nasilje” u organizaciji EU info centra 
 
Beograd, 25/11/2016 (9:30 – 15:30): mala sala Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13
Učešće na konferenciji “Sveobuhvatni pristup u borbi protiv nasilja prema ženama”
 
Užice, 25/11/2016 (10:00 – 16:00)
Peticija: proglašenje 18. maja za Dan sećanje na ubijene žene žrtve nasilja 
 
Opširnije
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.