Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
Prijavi sve oblike nasilja prema ženama i potraži pomoć:
Žensko savjetovalište 0800 55 44
SOS telefon za žrtve trgovanja ljudima 0800 77 99
Savjetodavna linija Slavonski Brod
035 449 180
Savjetodavna linija Pakrac 034 411 780
Savjetodavna linija Poreč 052 452 746
Savjetodavna linija Split 021 537 272
Ratifikacija Konvencije VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu
Zahtijevamo ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije
Aktivistkinje AŽKZ i CŽŽR-ROSA zahtjevaju od Vlade da hitno ratificira Istanbulsku konvenciju
Centar za građanske inicijative Poreč organizirao akciju povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
Predsjednik Vlade RH Plenković u povodu Dana borbe protiv nasilja nad ženama: Pokrećemo postupak ratifikacije Konvencije
Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb o problemima u funkcioniranju sustava zaštite žena
Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju u kojoj žene žrtve nasilja nemaju odgovarajuću zaštitu
Održana međunarodna konferencija posvećena Konvenciji
Pozitivne reakcije struke na kampanju
Ženska mreža Hrvatske odbila poziv Predsjednice na primanje
Promjene u Obiteljskom zakonu i njegova provedba
Javna akcija u Splitu
Predstavljanje kampanje
Sastanak s predsjednicom Republike Hrvatske
Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
61. sjednicu Odbora za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena UN, izvještaj Hrvatske o provedbi CEDAW konvencije
Dr. sc. Dubravka Šimonović - nova UN Specijalna izvjestiteljica za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice
Studijska posjeta institucijama i organizacijama koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja protiv žena
Preporuke Republici Hrvatskoj
UN Odbor za ljudska prava
Preporuke Republici Hrvatskoj
Studijska posjeta OCD-a u Štokholmu u Švedskoj
Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja
O PRAĆENJU PRIMJENE NACIONALNIH I LOKALNIH POLITIKA ZA ZAŠTITU ŽENA OD RODNO UTEMELJENOG NASILJA
HR
Indikatori
HR
Prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona
PODRŠKA PREDSJEDNIKA JOSIPOVIĆA
posvećena Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama
O PROBLEMATICI RODNO UVJETOVANOG NASILJA
Povodom stupanja na snagu Konvencije
Predsjednik RH Ivo Josipović podržao kampanju Potpisujem
UDRUGA Prezentacija rada Centra za žene žrtve rata - ROSA
za potpunu jednakost bračnih i izvanbračnih zajednica
Zajedničkim naporima ka sprječavanju rodno uvjetovanog nasilja
Obilježavanje Međunarodnog dana nedužne djece žrtava agresije
Autonomna ženska kuća Zagreb protiv novog Obiteljskog zakona
KONAČNI PRIJEDLOG OBITELJSKOG ZAKONA
s predstavnicama Ministarstva socijalne politike i mladih
sa saborskim zastupnicama/ima Zagovaranje za usvajanje amandmama na Prijedlog obiteljskog zakona
ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Uloga žene u hrvatskom društvu
Izbori za Evropski parlament – stavovi kandidata i kandidatkinja o pitanjima zaštite ženskih prava i prava manjinskih skupina
Nacrt prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
Zajedno protiv nasilja u obitelji
Zagovaračke aktivnosti na lokalnom nivou
Reguliranje prava osoba koje žive u izvanbračnim zajednicama
SA SABORSKIM ZASTUPNICIMA
Radio emisija o nasilju nad ženama
Kritika Obiteljskog zakona
Konferencija za tisak
Kritika Obiteljskog zakona
S LOKALNIM PROJEKTNIM PARTNERICAMA
u City Centru One
Akcija dijeljenja letaka
u City Centru One
Zašto smo zajedno
Radio emisija
Zašto smo zajedno
Javna akcija prikupljanja potpisa
TV emisija povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Javna akcija prikupljanja potpisa
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Promocija Konvencije u TV emisiji Društvena mreža
Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
s organizacijama civilnog društva, predstavnicama/ima jedinice lokalne samouprave i predstavnicama/ima institucija u Pakracu
sa sastanka Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova
s članicama PETRA Mreže
s članicama Ženske mreže Hrvatske
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close