Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 12840   
Pristupanje Evropskoj uniji: pogled na prava žena
Mreža Žene protiv nasilja Evropa pokreće kampanju o pravima žena žrtava nasilja i njihove dece na pristup servisima podrške
Rumunija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Koalicija PrEUgovor predstavila novi polugodišnji izveštaj
Prednacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici mora biti precizan i konzistentan
Kampanja
Koalicija PrEUgovor predstavlja nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU
Dan sećanja na masovna ubistva žena u Srbiji i protest protiv nasilja prema ženama
Autonomni ženski centar predstavio regionalni projekat na Četvrtom regionalnom kongresu studenata socijalnog rada
Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim OCD u cilju implementacije Konvencije SE protiv nasilja prema ženama
Vodič za koordinaciju postupanja u zaštiti žena od nasilja
“Ništa ne znaš, ko će tebe da zaposli” - Tanja Ignjatović o ekonomskom nasilju za Vreme
Da li su obuke stručnjaka o nasilju prema ženama delotvorne?
Zaštita migrantkinja od rodno zasnovanog nasilja
Ministarstvo za rad i socijalna pitanja najavilo zabranu rada nelicenciranim organizacijama – pružaocima socijalnih usluga
Mere nemačke policije za suzbijanje nasilja u porodici predstavljene srpskoj policiji i drugim važnim akterima
Nasilje u porodici – kakva je percepcija javnog mnjenja u Srbiji?
Uz mnogo obećanja, bez značajnog napretka u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja
Nedovoljan broj obuka i neodgovarajuća evidencija o učesnicima
Izgradnja moći žena i mladih: kampanja za veće učešće u sindikatima
Nacrt zakona o azilu uskladiti sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
GREVIO grupa započela proces praćenja primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama
GREVIO grupa usvojila upitnik za praćenje Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Belgija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Evropska komisija predložila da EU ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Evropski ženski lobi objavio prioritete za Evropsku uniju 2016/2020
Članica GREVIO grupe Saveta Evrope potvrdila analize i predloge AŽC-a za izmene Krivičnog zakonika
Iz skupštinske procedure povučen predlog Zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca
Povećati delotvornost i ujednačiti postupanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Komesar SE za ljudska prava pohvalio rad OCD u oblasti zaštite žena od nasilja i pozvao državu da sarađuje sa njima
Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici
Apel Ženskoj parlamentarnoj mreži u vezi sa regulisanjem kazni za prostituciju
Ministartvo pravde smanjuje dostignuta prava na zaštitu dece žrtava krivičnih dela
Apel AŽC-a članicama Ženske parlamentarne mreže da podrže uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji
Pravne tekovine Evropske unije u oblasti socijalne politike
Prikupljanje podataka i upotreba interaktivne baze podataka o nasilju prema ženama
MUP izbegava uvođenje posebne procedure za nasilnike zaposlene u policiji
AŽC smatra da novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom povećava siromaštvo već siromašnih porodica
Reakcija AŽC na predlog Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost  za period od 2016. do 2020. godine
Formiranje nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja
Treći put glasanje za hitne mere zaštite od nasilja
Zabrinutost zbog nedostatka koordinacije u najavljenim izmenama zakona
Minut ćutanja za ubijene žene uz amandmane za hitne mere zaštite
Razglednice sa potpisima građana i građanki Vranja poslate na adrese Vlade RS
Poslanici ćutanjem odbili amandman za udaljavanje nasilnika iz kuće/stana
Akcije prikupljanja potpisa građana i građanki u Vranju
Nijedna žena manje – nijedna mrtva više!
Koalicija
Zajednička akcija Ženskog centra iz Užica i Foruma žena Prijepolja
Nasilje i ubistva žena - stanje i rešenja u Srbiji i regionu
AŽC-u dodeljena nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava
Ulična akcija
Centar za građanske reakcije i inicijative iz Požarevca pridružio se kampanji
Vanja Macanović iz AŽC-a za RTS o reakcijama javnosti na kampanju
Aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej podržale kampanju
Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!
Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Zaustavite nasilje. Sa reči – u akciju!
Mreža
Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!
Usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja – dostupnost i kvalitet usluga
Zaustavite nasilje – Sa reči u akciju!
Predati amandmani za uvođenje „hitnih mera zaštite“ u Zakon o policiji
Holandija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Zaustavite nasilje. Sa reči - u akciju!
Zaštita i podrška žena žrtava RZN – trenutna situacija i primeri dobre prakse
Predstavnice AŽC-a učestvovale na konferenciji evropske mreže
Konferencija posvećena primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije
Autonomni ženski centar uputio demant MUP-u u vezi sa netačnim izjavama o primeni hitnih mera zaštite
MUP ignoriše zahtev AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u predlog novog Zakona o policiji
Tanja Ignjatović predstavila Indikatore za praćenje primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama u Skupštini CG
Poslanička grupa PUPS podržala uvođenje hitnih mera zaštite
Žalba Savetu za štampu povodom teksta objavljenog u Večernjim novostima 7.6.2015.
Potpise podrške građana za usvajanje hitnih mera zaštite AŽC uputio narodnim poslanicima
Poverenica podržava uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici
Potpredsednica Vlade RS Zorana Mihajlović podržala usvajanje hitnih mera zaštite
Poslanik Dušan Milisavljević organizovao konferenciju za novinare i podržao uvođenje hitnih mera zaštite
AŽC pozvao državna i nezavisna tela da podrže usvajanje hitnih mera zaštite
Zašto su nam potrebne „hitne mere zaštite“ od nasilja
Dan sećanja na genocid u Srebrenici
Predstavnici institucija i NVO u Tutinu podržali uvođenje hitnih mera zaštite
Potpisi podrške za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji
Saradnjom do boljih rezultata u borbi protiv nasilja prema ženama
Ženski centar informiše građane Zlatiborskog okruga o nadležnostima policije i CSR
Koalicija prEUgovor pripremila Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24
Autonomni ženski centar uputio dopis Evropskoj komisiji u vezi sa nedostacima Izveštaja sa skrininga
Nijedna žena manje, nijedna mrtva više!
Akcija u Dimitrovgradu
ULIČNA AKCIJA
Akcija u Dimitrovgradu
Skupštinski odbori podržali predlog AŽCa za uvođenje hitnih mera zaštite
AŽC kritikuje loše predloge za zaštitu žena od nasilja upućene od trojice ministara
Udruženje Romkinja „Osvit” iz Niša organizovalo uličnu akciju protiv femicida
NVO u Vranju traže brzu i efikasnu reakciju države
Održan protest protiv ubistva žena u Srbiji
Saopštenje za javnost i poziv na akciju povodom ubistva žena u Srbiji
Poljska ratifikovala Konvenciju SE protiv nasilja prema ženama
Autonomni ženski centar zahteva uvođenje hitnih mera zaštite i nova ovlašćenja za policiju
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra predložena za članicu GREVIO komiteta
Zaustavimo proganjanje žena!
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Zaustavimo proganjanje žena!
Finska ratifikovala Konvenciju SE protiv nasilja prema ženama
Završen proces nominacija kandidatkinja i kandidata za GREVIO Komitet
Pitanja upućena ministru unutrašnjih poslova
Edukativna radionica povodom Međunarodnog dana žena u Kragujevcu
Obeležen Međunarodni dan žena u Novom Sadu
Autonomni ženski centar zahteva izmenu definicije porodice u Krivičnom zakoniku RS
Održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija
Uspešno završena prva faza realizacije projekta
za uspostavljanje centara za žrtve seksualnog nasilja i za izradu protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata
za razmatranje modela jedinstvene evidencije podataka o nasilju u porodici i nasilju prema ženama
IFMSA podržala kampanju Potpisujem
Slovenija ratifikovala Konvenciju SE protiv nasilja prema ženama
Bezbednost žena – odgovornost lokalne zajednice
Javna diskusija posvećena temi zaštite žena od nasilja u Užicu
SOS telefon u sistemu usluga za žene u situaciji nasilja u Novom Sadu – primenjujemo li Istanbulsku konvenciju?
Aktivnosti u Kikindi posvećene primeni Konvencije SE protiv nasilja prema ženama
za analizu usklađenosti državnih standarda sa Konvencijom SE protiv nasilja prema ženama
„Nasilje prema ženama je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda“
Potpisujem da ću ti uvek biti podrška!
Razgovor povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama
Predstavljen Posebni izveštaj Zaštitnika građana
Značaj Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama - primena na lokalnom nivou
Buduće perspektive u prevenciji nasilja prema ženama i njihovoj deci
Nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU
Analiza usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira sa standardima Konvencije
Konvencija SE protiv nasilja prema ženama - godinu dana od njenog potvrđivanja u Srbiji
Okrugli sto posvećen izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Užica
Održana ulična akcija u Užicu
Niko ne voli prazna obećanja - Ono što niko ne voli treba promeniti
Od potpisivanja do ratifikacije Konvencije protiv nasilja prema ženama
Zaključna konferencija u okviru IPA CSF FPA programa
Istanbulska konvencija - značajan korak u istoriji pokreta za ženska prava
Akcija
Predlozi ŽCU koji su uobličeni uz podršku AŽC u potpunosti usvojeni!
Malta ratifikovala Konvenciju SE protiv nasilja prema ženama
Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama stupa na snagu
G-din Davenport podržao otvoreno pismo povodom donošenja niza zakona bez javne rasprave
Francuska ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Švedska ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Pokrenuta inicijativa za regulisanje naknade štete za žrtve krivičnih dela
Nastavak kampanje Potpisujem u Užicu
Predstavljena aplikacija „Bezbedna“ za hitni poziv u pomoć
Novinarka Suzana Trninić podržala kampanju Potpisujem
Novi vojvođanski Program za zaštitu od nasilja
Baletska umetnica Sonja Lapatanov podržala kampanju Potpisujem
Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom u Zrenjaninu
Nastavak kampanje Potpisujem u Novom Sadu
Glumac Petar Benčina podržao kampanju Potpisujem
Predlog rešenja za sporna pitanja Nacrta zakona
Druga faza kampanje Potpisujem u Nišu
Tamara Dragičević podržala kampanju Potpisujem
Nastavak kampanje Potpisujem na jugu Srbije
Milica Mandić podržala kampanju Potpisujem
Za besplatnu pravnu pomoć dostupnu svim građanima i građankama
Novinar Dragan Ilić podržao kampanju Potpisujem
Razglednice sa porukama kampanje u beogradskim kafićima
Novinarka Gorica Nešović podržala kampanju Potpisujem
Glumica Tanja Bošković podržala kampanju Potpisujem
Glumica Ana Sofrenović podržala kampanju Potpisujem
Plivačica Nađa Higl podržala kampanju Potpisujem
Sigurnost i bezbednost – od žena za žene
Ulična akcija u Kruševcu
Plakati sa porukama kampanje postavljeni u tržnim centrima
Podsećanje vlasti na data obećanja u prethodnoj fazi kampanje Potpisujem
Personalizovana poštanska marka sa vizuelnim identitetom kampanje Potpisujem
Grupa NVO zahteva povlačenje zakona iz skupštinske procedure po hitnom postupku
Počela druga faza kampanje Potpisujem u Srbiji
Napredak Srbije u ključnim poglavljima pregovora sa EU
Danska ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama stupa na snagu ovog leta!
Potrebna samo još 1 ratifikacija da bi Konvencija stupila na snagu!
Učesnici konferencije podržali punu primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama
2016: EU GODINA ZA ZAUSTAVLJANJE NASILJA PREMA ŽENAMA I DEVOJČICAMA
Rezultati četvrte runde praćenja primene Preporuke Rec(2002)5 o zaštiti žena od nasilja u članicama Saveta Evrope
Priprema indikatora za praćenje primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama
Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
„Nasilje u porodici je obuhvaćeno već postojećim linijama rada“
Bez razumevanja za temeljne nedostatke nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
Zaključak o formiranju tela za eliminaciju nasilja prema ženama
Zašto Srbija nema  Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći?
Uvođenje posebne linije rada u Policiju za nasilje u porodici
Primena Istanbulske konvencije
Ono što niko ne voli treba promeniti
NVO oštro kritikuju novi Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
Kako poboljšati zaštitu žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici
Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava u Novom sadu
Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava u Vranju
Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava u Užicu
Akcija protiv nasilja nad ženama “Potpisujem”
Položaj žrtava silovanja i drugih seksualnih delikata u Srbiji
Akcija Potpisujem na izložbi fotografija “Granice”
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra o rezultatima kampanje “Potpisujem” za ISC Serbia:
Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta UN i Istanbulske konvencije
Zahvalnica Autonomnom ženskom centru za učešće i podršku projektu
Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina – koraci dalje
Predstavnice/i lokalnih tela za rodnu ravnopravnost potpisali za primenu Konvencije
Koliko sam bezbedna?
OKRUGLI STO
Koliko sam bezbedna?
Aktivistkinje Sekcije žena iz Samostalnog sindikata Srbije iz Kragujevca obeležile su Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama.
Potpisujem!
AKCIJA
Potpisujem!
POTPISUJEM DA ...
ULIČNA AKCIJA
POTPISUJEM DA ...
POTPISUJEM DA ...
ULIČNA AKCIJA
POTPISUJEM DA ...
Na Simpozijumu Akademskog Saveta Ujedinjenih Nacija u Beču predstavljena je regionalna Kampanja Potpisujem
Dužna pažnja u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji
Tema sastanka bila je nasilje prema ženama
SOS telefon Vranje je započeo kampanju POTPISUJEM
Ono što niko ne voli treba promeniti!
Kako je ženski  pokret uticao na državne politike
Međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Udruženje Romkinja Osvit
Regionalna kampanja Potpisujem
Izglasan zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Da li će Konvencija Saveta Evrope uticati na smanjenje nasilja nad žena
Počela skupštinska rasprava o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
Nova pokrajinska Strategija protiv nasilja nad ženama
Nova mogućnost za bolju zaštitu od nasilja
Prihvatanje Konvencije bez rezervi!
Podrška nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava
Saradnja sa Ženskom parlamentarnom mrežom
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Close
Close