PDF    
Beograd, 6/10//2014.
POZIV
PDF    
Beograd, 6/10//2014.
POZIV
Autonomni ženski centar objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno-zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

Rok za dostavljanje ponuda je 20. oktobar 2014. godine.

Smernice (TOR) sa detaljnim informacijama dostupne u prilogu (PDF).
Autonomni ženski centar objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno-zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

Rok za dostavljanje ponuda je 20. oktobar 2014. godine.

Smernice (TOR) sa detaljnim informacijama dostupne u prilogu (PDF).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.