Sarajevo, 20/5/2014
KONFERENCIJA

Sarajevo, 20/5/2014
KONFERENCIJA
Međunarodna konferencija "Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu rafitikacije Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici" održana je 20.5.2014. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Konferenciju su svojom uvodnom reči otvorile Nada Golubović iz Udruženih žena Banja Luka, Ismeta Dervoz ispred Komisije za ostvarivanje ravnopravnovnosti polova Predstavničkog doma PSBiH i Samra Filipović-Hadžiabdić iz Agencije za ravnopravnost polova BiH.

U prvom delu konferencije, aktivnosti na ratifikaciji Konvencije SE protiv nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini predstavila je Ismeta Dervoz, a o Strategiji za implementaciju Konvencije govorila je Samra Filipović-Hadžiabdić. Na važnost sprovođenja Konvencije u Evropskoj uniji ukazala je Colette De Troy ispred Evropskog ženskog lobija. Ovaj deo konferencije završen je čitanjem odlomaka iz projekta „Nasmrt ranjena“, autorki Dandini De Sylva Serena i Misiti Maura.
U nastavku su Sabiha Husić i Nada Golubović predstavile funkcionisanje sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, dok je evropske dobre prakse u funkcionisanju sigurnih kuća predstavila Maria Roesslhumer iz WAVE Mreže. Iskustva iz regiona u pogledu funkcionisanja sigurnih kuća predstavile su Adriana Bego (Centar za žene žrtve rata - Hrvatska), Savka Todorovska (Nacionalni savet za ravnopravnost polova - Makedonija), Špela Veselič (Društvo SOS - Slovenija) i Tanja Ignjatović (Autonomni ženski centar - Srbija).

Konferenciju su organizovale Udružene žene Banja Luka, partnerska organizacija Autonomnog ženskog centra, u okviru projekta "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

 

 

Međunarodna konferencija "Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu rafitikacije Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici" održana je 20.5.2014. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Konferenciju su svojom uvodnom reči otvorile Nada Golubović iz Udruženih žena Banja Luka, Ismeta Dervoz ispred Komisije za ostvarivanje ravnopravnovnosti polova Predstavničkog doma PSBiH i Samra Filipović-Hadžiabdić iz Agencije za ravnopravnost polova BiH.

U prvom delu konferencije, aktivnosti na ratifikaciji Konvencije SE protiv nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini predstavila je Ismeta Dervoz, a o Strategiji za implementaciju Konvencije govorila je Samra Filipović-Hadžiabdić. Na važnost sprovođenja Konvencije u Evropskoj uniji ukazala je Colette De Troy ispred Evropskog ženskog lobija. Ovaj deo konferencije završen je čitanjem odlomaka iz projekta „Nasmrt ranjena“, autorki Dandini De Sylva Serena i Misiti Maura. U nastavku su Sabiha Husić i Nada Golubović predstavile funkcionisanje sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, dok je evropske dobre prakse u funkcionisanju sigurnih kuća predstavila Maria Roesslhumer iz WAVE Mreže. Iskustva iz regiona u pogledu funkcionisanja sigurnih kuća predstavile su Adriana Bego (Centar za žene žrtve rata - Hrvatska), Savka Todorovska (Nacionalni savet za ravnopravnost polova - Makedonija), Špela Veselič (Društvo SOS - Slovenija) i Tanja Ignjatović (Autonomni ženski centar - Srbija).

Konferenciju su organizovale Udružene žene Banja Luka, partnerska organizacija Autonomnog ženskog centra, u okviru projekta "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

 

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.