Beograd, 12/12/2018
PRISTANAK

Beograd, 12/12/2018
PRISTANAK
Silovanje je zločin (krivično delo) svuda. Silovanje i seksualno nasilje nesrazmerno pogađaju devojčice, devojke i žene. To predstavlja ozbiljno kršenje njihovih ljudskih prava, teško nasilje i oblik torture, ozbiljnu diskriminaciju i način ostvarivanja njihove podređenosti u svim sferama privatnog i javnog života.
 
Ipak, zakonske definicije ovog dela, koje predstavlja nasilje protiv telesnog integriteta i seksualne autonomije/slobode, različite su. U prethodnom periodu, one su imale nekoliko značajnih revizija i proširenja:
  • postojanje nedostatka PRISTANKA pre nego upotrebu sile
  • proširenje oblika nasilja i načina izvršenja na sve delove tela
  • uklanjanje izuzeća bračnog odnosa
  • krivični i službeni proces umesto građanskog i privatnog procesa.
Međunarodni standardi traže uklanjanje bilo kog zahteva da seksualni napad bude počinjen upotrebom sile i nasilja, kao i bilo kog zahteva za dokazima o penetraciji. Traži se postojanje nedvosmisleno i slobono izraženog PRISTANKA, odnosno kažnjavanje svake seksualne radnje bez PRISTANKA. Procena treba da uvaži velike razlike u odgovorima žrtava na seksualno nasilje i silovanje i ne sme da se zasniva na pretpostavkama „tipičnog“ ponašanja u takvim situacijama, koje sadrže rodne stereotipe i mitove o muškoj i ženskoj seksualnosti.
Navedeno je i standard u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama (član 36), koju je Srbija ratifikovala 2013. godine. Ipak, Srbija je zadržala konzervativnu definiciju ovog dela.
 
Vreme je da se i krivično delo Silovanje – član 178 Krivičnog zakonika Srbije usaglasi sa prihvaćenim međunarodnim standardima.

Zato, podržite kampanju PRISTANAK i zatražite od Ministarstva pravde da izmeni definiciju ovog dela u skladu sa međunarodnim standardima.
Silovanje je zločin (krivično delo) svuda. Silovanje i seksualno nasilje nesrazmerno pogađaju devojčice, devojke i žene. To predstavlja ozbiljno kršenje njihovih ljudskih prava, teško nasilje i oblik torture, ozbiljnu diskriminaciju i način ostvarivanja njihove podređenosti u svim sferama privatnog i javnog života.
 
Ipak, zakonske definicije ovog dela, koje predstavlja nasilje protiv telesnog integriteta i seksualne autonomije/slobode, različite su. U prethodnom periodu, one su imale nekoliko značajnih revizija i proširenja:
  • postojanje nedostatka PRISTANKA pre nego upotrebu sile
  • proširenje oblika nasilja i načina izvršenja na sve delove tela
  • uklanjanje izuzeća bračnog odnosa
  • krivični i službeni proces umesto građanskog i privatnog procesa.
Međunarodni standardi traže uklanjanje bilo kog zahteva da seksualni napad bude počinjen upotrebom sile i nasilja, kao i bilo kog zahteva za dokazima o penetraciji. Traži se postojanje nedvosmisleno i slobono izraženog PRISTANKA, odnosno kažnjavanje svake seksualne radnje bez PRISTANKA. Procena treba da uvaži velike razlike u odgovorima žrtava na seksualno nasilje i silovanje i ne sme da se zasniva na pretpostavkama „tipičnog“ ponašanja u takvim situacijama, koje sadrže rodne stereotipe i mitove o muškoj i ženskoj seksualnosti. Navedeno je i standard u Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama (član 36), koju je Srbija ratifikovala 2013. godine. Ipak, Srbija je zadržala konzervativnu definiciju ovog dela.
 
Vreme je da se i krivično delo Silovanje – član 178 Krivičnog zakonika Srbije usaglasi sa prihvaćenim međunarodnim standardima.

Zato, podržite kampanju PRISTANAK i zatražite od Ministarstva pravde da izmeni definiciju ovog dela u skladu sa međunarodnim standardima.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.