Pronađite reč "pristanak" u članu 178. Krivičnog zakonika Republike Srbije i osvojite svoj prvi milion*
Potpisujem.org
Član 178. Krivičnog zakonika (Silovanje)
  Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina
Potpisujem.org
NISTE PRONAŠLI "PRISTANAK"? TO JE ZATO ŠTO GA NEMA!
Tako je. Krivični zakonik u krivičnom delu Silovanje ne poznaje reč "pristanak". To znači da seksualni odnos bez pristanka nije silovanje. Vreme je da uskladimo Krivični zakonik sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici koja kaže da
Potpisujem.org
sledeći vidovi namernog ponašanja budu inkriminisani:
a. vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode na telu drugog lica bez njenog/njegovog pristanka, korišćenjem bilo kog dela tela odnosno predmeta;
b. druge seksualne radnje sa licem bez njenog/njegovog pristanka;
c. navođenje drugog lica na pokušaj seksualnih radnji sa trećim licem bez njenog/njegovog pristanka.
Pristanak mora da bude dobrovoljan ishod slobodne volje lica prema proceni u kontekstu datih okolnosti.
Potpisujem.org
Ako se slažeš, podeli ovu stranicu sa onima koji mogu da promene zakon.
*Nema veze što niste pronašli "pristanak", želimo da vam kažemo – MILION PUTA HVALA što se zajedno sa nama borite za bolju Srbiju i prava žena nad kojima je počinjeno nasilje.