26/11/2013, Kruševac
OKRUGLI STO

26/11/2013, Kruševac
OKRUGLI STO

U okviru kampanje Potpisujem, Udruženje žena Peščanik organizovalo je okrugli sto „Koliko sam bezbedna?“ na kome se govorilo o bezbednosti žena u Srbiji i Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

U uvodnom delu, Danijela Pešić (Autonomni ženski centar) predstavila je kampanju Potpisujem i ukazala na novine koje donosi Istanbulska Konvencija u oblasti zaštite žena od nasilja. Zorica Saćipović (Udruženje Romkinja Osvit),

Radmila Gujaničić (Ženski centar Užice) i Slavica Stanojlović (Peščanik) ukazale su na ključne probleme u oblasti zaštite žena od nasilja u svojim zajednicama i u odnosu na to istakle značaj primene Konvencije.

Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost u Kruševcu, Dragana Barišić, govorila je o učešću Saveta u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, dok je Ivica Gočmanac, oficir Policijske uprave Kruševac za prevenciju i rad policije u zajednici,  predstavio Poseban protokol o postupanju policije u slučajevima nasilja nad ženama.

U okviru kampanje Potpisujem, Udruženje žena Peščanik organizovalo je okrugli sto „Koliko sam bezbedna?“ na kome se govorilo o bezbednosti žena u Srbiji i Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

U uvodnom delu, Danijela Pešić (Autonomni ženski centar) predstavila je kampanju Potpisujem i ukazala na novine koje donosi Istanbulska Konvencija u oblasti zaštite žena od nasilja. Zorica Saćipović (Udruženje Romkinja Osvit), Radmila Gujaničić (Ženski centar Užice) i Slavica Stanojlović (Peščanik) ukazale su na ključne probleme u oblasti zaštite žena od nasilja u svojim zajednicama i u odnosu na to istakle značaj primene Konvencije.

Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost u Kruševcu, Dragana Barišić, govorila je o učešću Saveta u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, dok je Ivica Gočmanac, oficir Policijske uprave Kruševac za prevenciju i rad policije u zajednici,  predstavio Poseban protokol o postupanju policije u slučajevima nasilja nad ženama.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.