Beograd, 12/5/2016
KONGRES

Beograd, 12/5/2016
KONGRES
Unija studenata socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Beogradu uputila je poziv Autonomnom ženskom centru da učestvuje na Četvrtom regionalnom kongresu studenata socijalnog rada, koji se održava od 12 do 15. maja 2016. godine u Beogradu. Svojim uvodnim govorom, Tanja Ignjatović iz AŽC-a je otvorila prvi panel čija je tema socijalni rad i uloga nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja prema ženama. Na panelu su kao uvodničarke učestvovale studentkinje i studenti socijalnog rada iz Sarajeva, Ljubljane, Mostara, Banja Luke, Podgorice, Zagreba i Skoplja.
 
AŽC imao veliko zadovoljstvo i čast da studentkinjama i studentima socijalnog rada, između ostalog, predstavi i regionalni projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, u kojem učestvuje 29 ženskih organizacija iz država iz kojih dolaze i učesnice/-i regionalne konferencije.
Drugog dana kongresa studentkinje i studenti iz regiona će posetiti različite institucije i nevladine organizacije, između ostalih i Autonomni ženski centar, u nameri da se direktno upoznaju sa njihovim aktivnostima.
Unija studenata socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Beogradu uputila je poziv Autonomnom ženskom centru da učestvuje na Četvrtom regionalnom kongresu studenata socijalnog rada, koji se održava od 12 do 15. maja 2016. godine u Beogradu. Svojim uvodnim govorom, Tanja Ignjatović iz AŽC-a je otvorila prvi panel čija je tema socijalni rad i uloga nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja prema ženama. Na panelu su kao uvodničarke učestvovale studentkinje i studenti socijalnog rada iz Sarajeva, Ljubljane, Mostara, Banja Luke, Podgorice, Zagreba i Skoplja.
 
AŽC imao veliko zadovoljstvo i čast da studentkinjama i studentima socijalnog rada, između ostalog, predstavi i regionalni projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, u kojem učestvuje 29 ženskih organizacija iz država iz kojih dolaze i učesnice/-i regionalne konferencije. Drugog dana kongresa studentkinje i studenti iz regiona će posetiti različite institucije i nevladine organizacije, između ostalih i Autonomni ženski centar, u nameri da se direktno upoznaju sa njihovim aktivnostima.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.