PDF    
Beograd, 13/1/2016
SAOPŠTENJE
PDF    
Beograd, 13/1/2016
SAOPŠTENJE
SAOPŠTENjE ZA MEDIJE
POVODOM SLUČAJA NASILjA U PORODICI U KOM JE NASILNIK POLICIJSKI SLUŽBENIK
 
MUP izbegava uvođenje posebne procedure za nasilnike zaposlene u policiji
 
Autonomni ženski centar godinama inicira da Ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavi posebnu proceduru za prijavljivanje nasilja u porodici koje učine policijski službenici.
 
Slučaj ranjavanja bivše supruge, zaposlene u Policijskoj stanici Bogatić od strane policijskog službenika, takođe zaposlenog u istoj PS, još jednom je pokazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije razrešilo problem prijavljivanja i procesuiranja svojih zaposlenih kao učinilaca nasilja u porodici.
 
Iz informacija koje su dostupne javnosti ne može se zaključiti da li je protiv osumnjičenog bio pokrenut krivični postupak za prethodne akte nasilja, zbog kojih je žrtva pre više od godinu dana bila hospitalizovana i zbog kog se razvela od osumnjičenog. Međutim, iz dostupnih informacija se vidi da je osumnjičenom tom prilikom bilo oduzeto oružje, ali da mu je isto bilo vraćeno nakon tri dana, kada je nastavio da nesmetano radi kao policijski službenik.
 
Iako predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i sam ministar mesecima daju izjave o tome kako se svim osumnjičenima za nasilje u porodici oduzima oružje, pitamo se kako je moguće da je ovom učiniocu oružje vraćeno, i to samo na osnovu mišljenja psihologa MUP-a?
Podsećamo da je u 2015. godini skoro polovina žena koje su ubijene od strane svojih partnera, bivših partnera ili članova porodice, ubijeno vatrenim oružjem, što je porast u odnosu na prethodne godine, kada se taj broj kretao oko 30%.
 
Autonomni ženski centar smatra da Mistarstvo unutrašnjih poslova treba da odgovori javnosti koje mere je preduzelo u pogledu preispitivanja postupanja načelnika Policijske stanice u Bogatiću, za koga postoje indicije da je prikrio krivična dela nasilja učinjena od strane osumnjičenog policijskog službenika i time učinio krivično delo ''neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca'' iz čl. 332 Krivičnog zakonika.
 
U konkretnom slučaju, posebno zabrinjava činjenica da je žrtva nasilja u porodici takođe zaposlena u MUP-u. Postavljamo pitanje da li su policijski službenici u PS Bogatić tokom ovih godina zaštitili bilo koju ženu koja im se obratila kao žrtva nasilja od strane partnera ili člana porodice, što bi zahtevalo preispitivanje rada ove PS.
 
Automni ženski centar podseća da je pre skoro godinu dana predao inicijativu za uvođenje posebne procedure za prijavu nasilja u porodici učinjenih od strane policijskih službenika predsednici Odbora Narodne skupštine za odbranu i unutrašnje poslove, narodnoj poslanici Mariji Obradović, koja je ovo pitanje predočila ministru na sednici Odbora održanoj 10. marta 2015.[1] 
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Tanji Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra na telefon 011 2687 190.
SAOPŠTENjE ZA MEDIJE
POVODOM SLUČAJA NASILjA U PORODICI U KOM JE NASILNIK POLICIJSKI SLUŽBENIK
 
MUP izbegava uvođenje posebne procedure za nasilnike zaposlene u policiji
 
Autonomni ženski centar godinama inicira da Ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavi posebnu proceduru za prijavljivanje nasilja u porodici koje učine policijski službenici.
 
Slučaj ranjavanja bivše supruge, zaposlene u Policijskoj stanici Bogatić od strane policijskog službenika, takođe zaposlenog u istoj PS, još jednom je pokazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije razrešilo problem prijavljivanja i procesuiranja svojih zaposlenih kao učinilaca nasilja u porodici.
 
Iz informacija koje su dostupne javnosti ne može se zaključiti da li je protiv osumnjičenog bio pokrenut krivični postupak za prethodne akte nasilja, zbog kojih je žrtva pre više od godinu dana bila hospitalizovana i zbog kog se razvela od osumnjičenog. Međutim, iz dostupnih informacija se vidi da je osumnjičenom tom prilikom bilo oduzeto oružje, ali da mu je isto bilo vraćeno nakon tri dana, kada je nastavio da nesmetano radi kao policijski službenik.
 
Iako predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i sam ministar mesecima daju izjave o tome kako se svim osumnjičenima za nasilje u porodici oduzima oružje, pitamo se kako je moguće da je ovom učiniocu oružje vraćeno, i to samo na osnovu mišljenja psihologa MUP-a? Podsećamo da je u 2015. godini skoro polovina žena koje su ubijene od strane svojih partnera, bivših partnera ili članova porodice, ubijeno vatrenim oružjem, što je porast u odnosu na prethodne godine, kada se taj broj kretao oko 30%.
 
Autonomni ženski centar smatra da Mistarstvo unutrašnjih poslova treba da odgovori javnosti koje mere je preduzelo u pogledu preispitivanja postupanja načelnika Policijske stanice u Bogatiću, za koga postoje indicije da je prikrio krivična dela nasilja učinjena od strane osumnjičenog policijskog službenika i time učinio krivično delo ''neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca'' iz čl. 332 Krivičnog zakonika.
 
U konkretnom slučaju, posebno zabrinjava činjenica da je žrtva nasilja u porodici takođe zaposlena u MUP-u. Postavljamo pitanje da li su policijski službenici u PS Bogatić tokom ovih godina zaštitili bilo koju ženu koja im se obratila kao žrtva nasilja od strane partnera ili člana porodice, što bi zahtevalo preispitivanje rada ove PS.
 
Automni ženski centar podseća da je pre skoro godinu dana predao inicijativu za uvođenje posebne procedure za prijavu nasilja u porodici učinjenih od strane policijskih službenika predsednici Odbora Narodne skupštine za odbranu i unutrašnje poslove, narodnoj poslanici Mariji Obradović, koja je ovo pitanje predočila ministru na sednici Odbora održanoj 10. marta 2015.[1] 
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Tanji Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra na telefon 011 2687 190.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.