PDF    
Beograd, 10/3/2015
PITANJA
PDF    
Beograd, 10/3/2015
PITANJA
Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, 10. marta 2015. godine, predsednica Odbora, narodna poslanica Marija Obradović, postavila je pitanja ministru unutrašnjih poslova o inicijativana koje je pokrenuo Autonomni ženski centar:

1. da se briše paragraph 3.7. – Lažno prijavljivanje, iz Posebnog protokola o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima;
2. da se ustanovi procedura postupanja policijskih službenika u slučajevima prijave krivičnog dela silovanje, odnosno da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) inicira izradu intersekttorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata;
3. da se uspostavi posebna procedura za prijavljivanje nasilja u porodici kada je učinilac policijski službenik;
4. da se uvede posebna linija rada u MUP Republike Srbije za oblast nasilja u porodici (u skladu sa čl. 50 Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama);
5. da se uvedu ovlašćenja policijskih službenika za izdavanje hitnih mera zaštite (u skladu sa čl. 52 Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama), uz odgovarajuću obuku za procenu »neposredne opasnosti«;
6. da se izmeni član Zakona o policiji koji se odnosi na prava u vezi sa održavanjem trudnoće za policijske službenice u uniformi.

Prilozi:
Snimak sa sednice sa pitanjima koje je postavila predsednica Odbora, Marija Obradović
Predlozi Autonomnog ženskog centra sa obrazloženjima
Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, 10. marta 2015. godine, predsednica Odbora, narodna poslanica Marija Obradović, postavila je pitanja ministru unutrašnjih poslova o inicijativana koje je pokrenuo Autonomni ženski centar:

1. da se briše paragraph 3.7. – Lažno prijavljivanje, iz Posebnog protokola o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima;
2. da se ustanovi procedura postupanja policijskih službenika u slučajevima prijave krivičnog dela silovanje, odnosno da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) inicira izradu intersekttorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata;
3. da se uspostavi posebna procedura za prijavljivanje nasilja u porodici kada je učinilac policijski službenik; 4. da se uvede posebna linija rada u MUP Republike Srbije za oblast nasilja u porodici (u skladu sa čl. 50 Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama);
5. da se uvedu ovlašćenja policijskih službenika za izdavanje hitnih mera zaštite (u skladu sa čl. 52 Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama), uz odgovarajuću obuku za procenu »neposredne opasnosti«;
6. da se izmeni član Zakona o policiji koji se odnosi na prava u vezi sa održavanjem trudnoće za policijske službenice u uniformi.

Prilozi:
Snimak sa sednice sa pitanjima koje je postavila predsednica Odbora, Marija Obradović
Predlozi Autonomnog ženskog centra sa obrazloženjima
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.