PDF    
Beograd, 24/11/2015
SAOPŠTENJE
PDF    
Beograd, 24/11/2015
SAOPŠTENJE
Ovogodišnji 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, Srbija dočekuje kao potpisnica Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju nasilja prema ženama koja, dve godine od ratifikacije, nije ispunila nijednu preuzetu obavezu iz tog dokumenta.

Iako se ovim međunarodnim dokumentom obavezala da će poboljšati zaštitu žrtava i sankcionisanje nasilnika, Srbija još uvek nije: uvela hitne mere zaštite za žrtve (iseljenje nasilnika na lisu mesta), nije ustanovila jedinstven SOS telefon za teritoriju cele zemlje, nije formirala krizne centre za pomoć žrtvama seksualnog nasilja, niti do kraja definisala način funkcionisanja besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja. Nasilnici se i dalje kažnjavaju neprimereno niskim kaznama, a umesto nasilnika žene i deca žrtve nasilja moraju da napuste svoj dom.
 
Ove godine su, prema evidenciji Autonomnog ženskog centra, nastaloj na osnovu medijskih izveštaja, ubijene 33 žene u partnerskom nasilju. Tačno je da se nasilje sve više prijavljuje i da raste broj krivičnih prijava i to znači da su žene pozvane i ohrabrene da se obrate institucijama za pomoć.
Međutim, sigurne smo da odgovor države mora biti snažniji, brži i adekvatniji, jer samo država može da pravično kazni nasilnika i pruži odgovarajuću zaštitu žrtvi.
Mi koje se kontinuirano bavimo ovim pitanjem podsećamo predstavike države da je izrečeno previše obećanja i da je, zaista, krajnje vreme za akciju.
 
Sa reči – u akciju!

O kampanji „Potpisujem“: Regionalna kampanja „Potpisujem“ je deo višegodišnje borbe protiv nasilja u porodici koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije iz zemlje i regiona.  Kampanja je posvećena primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i treću godinu za redom poziva predstavnike države na odgovornost – jer reči imaju rok trajanja!

Podržite kampanju protiv nasilja u porodici i pošaljite razglednicu Vladi Srbije.
Ovogodišnji 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, Srbija dočekuje kao potpisnica Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju nasilja prema ženama koja, dve godine od ratifikacije, nije ispunila nijednu preuzetu obavezu iz tog dokumenta.

Iako se ovim međunarodnim dokumentom obavezala da će poboljšati zaštitu žrtava i sankcionisanje nasilnika, Srbija još uvek nije: uvela hitne mere zaštite za žrtve (iseljenje nasilnika na lisu mesta), nije ustanovila jedinstven SOS telefon za teritoriju cele zemlje, nije formirala krizne centre za pomoć žrtvama seksualnog nasilja, niti do kraja definisala način funkcionisanja besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja. Nasilnici se i dalje kažnjavaju neprimereno niskim kaznama, a umesto nasilnika žene i deca žrtve nasilja moraju da napuste svoj dom.
 
Ove godine su, prema evidenciji Autonomnog ženskog centra, nastaloj na osnovu medijskih izveštaja, ubijene 33 žene u partnerskom nasilju. Tačno je da se nasilje sve više prijavljuje i da raste broj krivičnih prijava i to znači da su žene pozvane i ohrabrene da se obrate institucijama za pomoć. Međutim, sigurne smo da odgovor države mora biti snažniji, brži i adekvatniji, jer samo država može da pravično kazni nasilnika i pruži odgovarajuću zaštitu žrtvi.
Mi koje se kontinuirano bavimo ovim pitanjem podsećamo predstavike države da je izrečeno previše obećanja i da je, zaista, krajnje vreme za akciju.
 
Sa reči – u akciju!

O kampanji „Potpisujem“: Regionalna kampanja „Potpisujem“ je deo višegodišnje borbe protiv nasilja u porodici koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije iz zemlje i regiona.  Kampanja je posvećena primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i treću godinu za redom poziva predstavnike države na odgovornost – jer reči imaju rok trajanja!

Podržite kampanju protiv nasilja u porodici i pošaljite razglednicu Vladi Srbije.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.