Novi Sad, 8/3/2015
PROMOTIVNA AKCIJA

Novi Sad, 8/3/2015
PROMOTIVNA AKCIJA
Promotivnom akcijom u Tržnom centru BIG, predstavnice organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA i SOS Ženski centar iz Novog Sada obeležile su Međunarodni dan žena u saradnji sa Color Press Group.
 
Akcija je uključila predstavljanje mobilne aplikacije Bezbedna i promovisanje kampanje Potpisujem koja se odnosi na punu primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tokom celog dana gotovo 400 posetilaca i posetiteljki BIG centra bilo je u prilici da potpiše plakat za primenu Konvencije i na taj način pruži svoj doprinos borbi protiv nasilja prema ženama.

Svaka žena koja je potpisala plakat dobila je ružu, promotivni materijal ovih organizacija i brošuru Koliko sam bezbedna? Autonomnog ženskog centra iz Beograda.
Promotivnom akcijom u Tržnom centru BIG, predstavnice organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA i SOS Ženski centar iz Novog Sada obeležile su Međunarodni dan žena u saradnji sa Color Press Group.
 
Akcija je uključila predstavljanje mobilne aplikacije Bezbedna i promovisanje kampanje Potpisujem koja se odnosi na punu primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tokom celog dana gotovo 400 posetilaca i posetiteljki BIG centra bilo je u prilici da potpiše plakat za primenu Konvencije i na taj način pruži svoj doprinos borbi protiv nasilja prema ženama.

Svaka žena koja je potpisala plakat dobila je ružu, promotivni materijal ovih organizacija i brošuru Koliko sam bezbedna? Autonomnog ženskog centra iz Beograda.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.