Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 59 - Boravišni status
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da žrtve, čiji boravišni status ovisi o statusu bračnog druga ili partnera, sukladno tome kako ih priznaje unutarnje pravo, u slučaju razvoda braka ili prestanka veze, dobiju u slučaju osobito teških okolnosti, na zahtjev, vlastitu dozvolu boravka neovisno o trajanju braka ili veze. Uvjeti koji se odnose na dodjelu i trajanje vlastite dozvole boravka utvrđuju se unutarnjim pravom.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da žrtve mogu ostvariti prekid postupka deportacije koji je pokrenut u vezi s njihovim boravišnim statusom ovisnim o statusu bračnog druga ili partnera, sukladno tome kako ih priznaje unutarnje pravo, kako bi im se omogućilo podnošenje zahtjeva za vlastitu dozvolu boravka.

3. Stranke će izdati obnovljivu dozvolu boravka žrtvama u jednoj od sljedećih dviju situacija, ili u obje:
a. kad nadležno tijelo smatra da je njihov boravak nužan zbog njihove osobne situacije
b. kad nadležno tijelo smatra da je njihov boravak nužan u svrhu njihove suradnje s nadležnim tijelima u istrazi ili kaznenom postupku.

4. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da žrtve prisilnog braka, dovedene u drugu zemlju radi sklapanja braka i koje su, kao rezultat, izgubile boravišni status u zemlji u kojoj su prebivale, mogu ponovno dobiti taj status.
INDIKATORI
 
1. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se osigurava da žrtve, čiji boravišni status ovisi od supružnika odnosno partnera, u slučaju prekida braka odnosno veze i u smislu posebno teških uvjeta, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i uz propisivanje simbolične naknade, po zahtjevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka odnosno veze.
Odgovor:
1. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se osigurava da žrtve, čiji boravišni status ovisi od supružnika odnosno partnera, u slučaju prekida braka odnosno veze i u smislu posebno teških uvjeta, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i uz propisivanje simbolične naknade, po zahtjevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka odnosno veze.
Odgovor:
MINUS
2. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se osigurava da žrtve mogu dobiti obustavu postupka protjerivanja pokrenutog zbog boravišnog statusa koji ovisi o supružniku odnosno partneru u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao i da mogu podnijeti zahtjev za samostalnu boravišnu dozvolu.
Odgovor:
2. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se osigurava da žrtve mogu dobiti obustavu postupka protjerivanja pokrenutog zbog boravišnog statusa koji ovisi o supružniku odnosno partneru u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao i da mogu podnijeti zahtjev za samostalnu boravišnu dozvolu.
Odgovor:
MINUS
3. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se žrtvama osigurava izdavanje boravišne dozvole s mogućnosti produženja u skladu sa članakom 59., stavkom 3.
Odgovor:
3. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se žrtvama osigurava izdavanje boravišne dozvole s mogućnosti produženja u skladu sa članakom 59., stavkom 3.
Odgovor:
MINUS
4. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi kojima se osigurava da žrtve prinudnih brakova dovedene u drugu zemlju u svrhu vjenčanja, koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovno ostvariti taj status, u relevantne zakone/podzakonske akta/strategije i politike.
Odgovor:
4. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi kojima se osigurava da žrtve prinudnih brakova dovedene u drugu zemlju u svrhu vjenčanja, koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovno ostvariti taj status, u relevantne zakone/podzakonske akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
5. Na godišnjoj razini postotak žena čiji je postupak protjerivanja obustavljen zbog njihovog statusa žrtve nasilja u odnosu na ukupan broj ovih postupka.
Odgovor:
5. Na godišnjoj razini postotak žena čiji je postupak protjerivanja obustavljen zbog njihovog statusa žrtve nasilja u odnosu na ukupan broj ovih postupka.
Odgovor:
MINUS
6. Na godišnjoj razini broj (ponovno) izdanih boravišnih dozvola ženama koje su to pravo ostvarile na osnovu toga što su žrtve nekog od oblika nasilja predviđenog ovom Konvencijom u odnosu na ukupan broj izdanih boravišnih dozvola ženama (kojima je ovaj status istekao).
Odgovor:
6. Na godišnjoj razini broj (ponovno) izdanih boravišnih dozvola ženama koje su to pravo ostvarile na osnovu toga što su žrtve nekog od oblika nasilja predviđenog ovom Konvencijom u odnosu na ukupan broj izdanih boravišnih dozvola ženama (kojima je ovaj status istekao).
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.