A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 59 - Boravišni status
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da žrtve čiji boravišni status zavisi od supružnika odnosno partnera u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, u slučaju raskida braka ili veze, i posebno teških okolnosti, na zahtjev dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka ili veze. Uslovi koji se odnose na dodjelu i trajanje nezavisne dozvole boravka utvrđuju se nacionalnim zakonodavstvom.

2. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da žrtve mogu da dobiju obustavu postupka protjerivanja pokrenutog u vezi sa boravišnim statusom koji zavisi od supružnika ili partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, i omogućile im da podnesu zahtjev za nezavisnu dozvolu boravka.

3. Članice će izdati dozvolu boravka sa mogućnošću produženja žrtvama u jednoj od dvije naredne situacije, ili u obje:
a. kada nadležni organ smatra da je njihov ostanak neophodan zbog njihove lične situacije;
b. kada nadležni organ smatra da je njihov ostanak neophodan u svrhu njihove saradnje sa nadležnim organima u istrazi ili krivičnom postpuku.

4. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da žrtve prinudnog braka dovedene u drugu zemlju u svrhu vjenčanja, a koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da žrtve, čiji boravišni status zavisi od supružnika, odnosno partnera, u slučaju prekida braka, odnosno veze i u smislu posebno teških okolnosti, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uz propisivanje simbolične takse, po zahtjevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka, odnosno veze, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da žrtve, čiji boravišni status zavisi od supružnika, odnosno partnera, u slučaju prekida braka, odnosno veze i u smislu posebno teških okolnosti, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uz propisivanje simbolične takse, po zahtjevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka, odnosno veze, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da žrtve mogu dobiti obustavu postupka protjerivanja pokrenutog zbog boravišnog statusa koji zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i da mogu podnijeti zahtjev za samostalnu boravišnu dozvolu, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
2. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da žrtve mogu dobiti obustavu postupka protjerivanja pokrenutog zbog boravišnog statusa koji zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i da mogu podnijeti zahtjev za samostalnu boravišnu dozvolu, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
3. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se žrtvama obezbjeđuje izdavanje boravišne dozvole sa mogućnošću produženja u skladu sa članom 59, stavom 3, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
3. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se žrtvama obezbjeđuje izdavanje boravišne dozvole sa mogućnošću produženja u skladu sa članom 59, stavom 3, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
4. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da žrtve prinudnih brakova dovedene u drugu zemlju u svrhu venčanja, koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
4. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da žrtve prinudnih brakova dovedene u drugu zemlju u svrhu venčanja, koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
5. Procenat žena čiji je postupak protjerivanja obustavljen zbog njihovog statusa žrtve nasilja, u odnosu na ukupni broj ovih postupka, na godišnjem nivou.
Odgovor:
5. Procenat žena čiji je postupak protjerivanja obustavljen zbog njihovog statusa žrtve nasilja, u odnosu na ukupni broj ovih postupka, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
6. Broj (ponovo) izdatih boravišnih dozvola ženama koje su to pravo ostvarile na osnovu toga što su žrtve nekog od oblika nasilja predviđenog ovom Konvencijom, u odnosu na ukupan broj izdatih boravišnih dozvola ženama (kojima je ovaj status istekao), na godišnjem nivou.
Odgovor:
6. Broj (ponovo) izdatih boravišnih dozvola ženama koje su to pravo ostvarile na osnovu toga što su žrtve nekog od oblika nasilja predviđenog ovom Konvencijom, u odnosu na ukupan broj izdatih boravišnih dozvola ženama (kojima je ovaj status istekao), na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.