Član 27 - Prijavljivanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 27 - Prijavljivanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 27 - Prijavljivanje
Članice će preduzeti neophodne mjere kako bi se ohrabrio svaki svjedok počinjenog krivičnog djela nasilja obuhvaćenog Konvencijom, odnosno ona lica koja imaju opravdane razloge da sumnjaju da je takvo djelo učinjeno odnosno da se mogu očekivati dalja djela nasilja, da to prijavi nadležnim organizacijama odnosno organima.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 27 Prijavljivanje
Poređenje između država čl. 27 Prijavljivanje
PITANJA
 
a. Da li postoje posebne mjere, pravila ili propisi za podsticanje onih koji su: (a) svjedoci samog čina nasilja nad ženama/nasilja u porodici i/ili (b) imaju opravdane razloge da sumnjaju da je nasilje nad ženama/nasilje u porodici počinjeno da prijave to nasilje? Kome mogu da prijave? Postoje li slučajevi gde su pojedinci dužni da prijave nasilje nad ženama / u porodici? Navedite. Da li je moguće anonimno prijavljivanje? Moraju li osobe da budu svjedoci slučaja nasilja ili mogu da ga prijave na osnovu dobijene indirektne informacije/dokaza? Može li se desiti da osoba koja prijavi nasilje nad ženama / u porodici trpi negativne posljedice prijavljivanja ili da se protiv nje podnosi žalba ili pokreće postupak?
Odgovor: Na prostoru BiH, zakoni sadrže obavezu prijavljivanja djela nasilja u porodici za sve građane/ke koji/e saznaju da je isto učinjeno, te sa te strane važeće zakonodavstvo unutar BiH u pogledu prijavljivanja nasilja u porodici ide ispred standarda predviđenog Istanbulskom konvencijom – koji jedino govori o preduzimanju mjera da se osobe koje imaju određena saznanja ohrabre na prijavu nasilja. Oba zakona o zaštiti od nasilja u porodici (u FBiH i u RS) propisuju da je dužnost svih građana, a posebno članova/ica porodice, da nakon saznanja da je počinjeno nasilje u porodici ili da postoje osnovi sumnje da je počinjeno, isto prijave policiji1.
PLUS
a. Da li postoje posebne mjere, pravila ili propisi za podsticanje onih koji su: (a) svjedoci samog čina nasilja nad ženama/nasilja u porodici i/ili (b) imaju opravdane razloge da sumnjaju da je nasilje nad ženama/nasilje u porodici počinjeno da prijave to nasilje? Kome mogu da prijave? Postoje li slučajevi gde su pojedinci dužni da prijave nasilje nad ženama / u porodici? Navedite. Da li je moguće anonimno prijavljivanje? Moraju li osobe da budu svjedoci slučaja nasilja ili mogu da ga prijave na osnovu dobijene indirektne informacije/dokaza? Može li se desiti da osoba koja prijavi nasilje nad ženama / u porodici trpi negativne posljedice prijavljivanja ili da se protiv nje podnosi žalba ili pokreće postupak?
Odgovor: Na prostoru BiH, zakoni sadrže obavezu prijavljivanja djela nasilja u porodici za sve građane/ke koji/e saznaju da je isto učinjeno, te sa te strane važeće zakonodavstvo unutar BiH u pogledu prijavljivanja nasilja u porodici ide ispred standarda predviđenog Istanbulskom konvencijom – koji jedino govori o preduzimanju mjera da se osobe koje imaju određena saznanja ohrabre na prijavu nasilja. Oba zakona o zaštiti od nasilja u porodici (u FBiH i u RS) propisuju da je dužnost svih građana, a posebno članova/ica porodice, da nakon saznanja da je počinjeno nasilje u porodici ili da postoje osnovi sumnje da je počinjeno, isto prijave policiji1. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH još propisuje da je neprijavljivanje radnji nasilja u porodici prekršaj, osim u slučaju kada nasilje u porodici ne prijavi žrtva nasilja2.
Dalje, Porodični zakon u FBiH propisuje da obavještenje o povredi prava djeteta, a naročito o nasilju, zlostavljanju, spolnim zloupotrebama i zanemarivanju djeteta, dužni su dostaviti ustanovi socijalne zaštite, bez odlaganja, sva fizička lica3. Takođe, propisana je i obaveza dostave obavještenja o nasilničkom ponašanju prema djetetu nadležnoj policijskoj upravi4.
Relevantno krivičnoprocesno zakonodavstvo u BiH predviđa da svaki građanin/ka ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela, te dužnost prijave kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.5 Konačno, “Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom”, u pogledu procesa prijavljivanja, sadrže uputsta da se prijave u vezi nasilja nad djecom šalju hitno i to najpodobnijim sredstvom (pismeno ili usmeno, uključujući i razgovor telefonom), te da mogu biti i anonimne, a povodom kojih nadležne institucije su takođe obavezne postupati6.
Zakonodavstvo unutar BiH ne predviđa mogućnost sankcionisanja osoba koje su prijavile nasilje u porodici, postupajući u dobroj namjeri. Drugima riječima, ne postoji mogućnost iniciranja krivičnog gonjenja ili podnošenja žalbe protiv lica koje je prijavilo nasilje u porodici.
U skladu sa gore navedenim, pravni akti u BiH propisuju obaveze koje idu ispred zahtjeva standarda iz člana 27 Konvencije.
MINUS
[1] Član 8 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH; član 12 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS.
[2] Član 8 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[3] Član 150. Porodični zakon FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05, 41/05).
[4] Član 380. Porodični zakon FBiH.
[5] Član 229. ZKP FBiH; član 222 ZKP RS; član 214 ZKP BD.
[6] Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom, str. 29.
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.