Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i omoguće otvaranje odgovarajućih, lako dostupnih kriznih centara za slučajeve silovanja, odnosno centre za žrtve seksualnog nasilja, koji, u dovoljno velikom broju, žrtvama obezbeđuju: usluge lekarskog i laboratorijskog pregleda, podršku u slučaju traume i savetovanje.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 25 Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Poređenje između država čl. 25 Podrška za žrtve seksualnog nasilja
PITANJA
 
a. Da li postoje krizni centri za slučajeve silovanja u vašoj zemlji? Ako je odgovor potvrdan, navedite broj kriznih centara. Koje vrste savetovanja pružaju? Da li ih vode državni organi ili NVO (molimo, objásnite)? Da li su nezavisni ili su vezani za druge institucije/NVO koje pružaju i druge vrste usluga. Molim vas, objásnite.
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
a. Da li postoje krizni centri za slučajeve silovanja u vašoj zemlji? Ako je odgovor potvrdan, navedite broj kriznih centara. Koje vrste savetovanja pružaju? Da li ih vode državni organi ili NVO (molimo, objásnite)? Da li su nezavisni ili su vezani za druge institucije/NVO koje pružaju i druge vrste usluga. Molim vas, objásnite.
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
MINUS
b. Da li oni pružaju psihološko savetovanje „licem u lice“? Da li rade u formi grupa za podršku? Da li pružaju psihološku podršku tokom suđenja? Mogu li oni da upućuju? Kome upućuju žrtve?
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
b. Da li oni pružaju psihološko savetovanje „licem u lice“? Da li rade u formi grupa za podršku? Da li pružaju psihološku podršku tokom suđenja? Mogu li oni da upućuju? Kome upućuju žrtve?
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
MINUS
c. Da li postoje centri u koji se upućuju žrtve seksualnog nasilja zbog pružanja neposredne medicinske nege, i/ili forenzičke prakse (prikupljanja dokaza) i/ili imaju interventnu ulogu (kao što je dovođenje žrtve u sigurnu kuću)? Molimo vas da objasnite uloge i odgovornosti te navedete broj ovakvih centara u vašoj zemlji. Da li ih vode državni organi ili NVO (molimo, objásnite)? Da li su nezavisni ili su vezani za druge institucije/NVO, koje pružaju i druge vrste usluga. Molimo vas, objásnite. Mogu li da upućuju? Molimo vas, objásnite.
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
c. Da li postoje centri u koji se upućuju žrtve seksualnog nasilja zbog pružanja neposredne medicinske nege, i/ili forenzičke prakse (prikupljanja dokaza) i/ili imaju interventnu ulogu (kao što je dovođenje žrtve u sigurnu kuću)? Molimo vas da objasnite uloge i odgovornosti te navedete broj ovakvih centara u vašoj zemlji. Da li ih vode državni organi ili NVO (molimo, objásnite)? Da li su nezavisni ili su vezani za druge institucije/NVO, koje pružaju i druge vrste usluga. Molimo vas, objásnite. Mogu li da upućuju? Molimo vas, objásnite.
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
MINUS
d. Ako žrtvu na forenzičko ispitivanje uputi krizni centar za silovanje ili centar za žrtve seksualnog nasilja, da li bi žrtva ili centar bili u obavezi da nasilje prijave policiji?
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
d. Ako žrtvu na forenzičko ispitivanje uputi krizni centar za silovanje ili centar za žrtve seksualnog nasilja, da li bi žrtva ili centar bili u obavezi da nasilje prijave policiji?
Odgovor: Pogledati odgovor pod tačkom e.
MINUS
e. Da li su usluge koje pružaju krizni centri za silovanje ili centri za žrtve seksualnog nasilja besplatne? Ko ih finansira?1
Odgovor: U Srbiji ne postoje krizni centri za žrtve silovanja, niti slične ustanove. Ne postoje opšti ni specijalizovani protokoli o postupanju sa žrtvama silovanja, niti postoje specijalizovane, besplatne službe za žrtve silovanja i drugih seksualnih zločina.2 Ne postoji besplatna specijalizovana psihološka pomoć za prevazilaženje traume silovanja, niti država finansijski pomaže organizacije civilnog društva koje pružaju tu vrstu pomoći. U slučaju kada nije dat nalog suda za forenzički pregled žrtve, žrtve moraju same da plate pregled (čija se cena kreće od 50 do 70 evra na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu).
PLUS
e. Da li su usluge koje pružaju krizni centri za silovanje ili centri za žrtve seksualnog nasilja besplatne? Ko ih finansira?1
Odgovor: U Srbiji ne postoje krizni centri za žrtve silovanja, niti slične ustanove. Ne postoje opšti ni specijalizovani protokoli o postupanju sa žrtvama silovanja, niti postoje specijalizovane, besplatne službe za žrtve silovanja i drugih seksualnih zločina.2 Ne postoji besplatna specijalizovana psihološka pomoć za prevazilaženje traume silovanja, niti država finansijski pomaže organizacije civilnog društva koje pružaju tu vrstu pomoći. U slučaju kada nije dat nalog suda za forenzički pregled žrtve, žrtve moraju same da plate pregled (čija se cena kreće od 50 do 70 evra na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu).

Veći broj pokušaja Autonomnog ženskog centra da motiviše nadležne u Ministarstvu zdravlja za uspostavljanje centra za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, i za izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata, nisu doveli do rezultata. Na međunarodnoj konferenciji u Beogradu (29. 10. 2015.) radna grupa koja se bavila temom organizovanja specijalizovane podrške za žrtve sekusalnog nasilja, usvojila je sledeće zaključke:
1. Predložiti Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu pravde, uz podršku Koordinacionog tela za ravnopravnost polova i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, da iniciraju izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja koji bi obuhvatio: - ulogu i postupke svih nadležnih službi uključujući specijalizovane službe za podršku žrtvama - postupanje nadležnih organa i u slučaju maloletnih i u slučaju punoletnih žrtava svih oblika seksualnih delikata (u jednom dokumentu) - razmenu informacija, uključujući povratne informacije - mehanizme za praćenje i procenu uspeha primene protokola.
2. Inicirati postupke za formiranje centara za žrtve seksualnog nasilja pri zdravstvenim ustanovama gde aktuelno postoje stručni resursi.
3. Iskoristiti priliku da se uči iz iskustva AP Vojvodine (prilikom sprovođenja projekta), ukjučujući model izrade protokola i model formiranja centara za podršku žrtvama.
4. U narednom periodu formirati dovoljan broj centara za žrtve seksualnog nasilja, geografski raspoređenih na takav način da garantuju dostupnost ove usluge za sve žrtve, uključujući žene iz marginalizovanih grupa.
5. Nastojati da se uz medicinsku i forenzičku pomoć omogući intervencija u kriznim situacijama i upućivanje na specijalizovanu (dugoročnu) pomoć, kao što su individualno savetovanje, grupe samopomoći, podrška žrtvama u sudskim procesima i druge vrste praktične pomoći.
6. Učiniti da formular za dokumentovanje nasilja bude sastavni deo elektronske zdravstvene dokumentacije3.
Na ovoj konferenciji predstavnice Ministarstva unutrašnjih poslova su informisale o obukama za forenzičare.

Kao što je navedeno, Pokrajinski sekretarijat za zdravlje, socijalnu politiku i demografiju od 2016. godine počinje realizaciju trogodišnjeg projekta, čiji je cilj da se „pilotira“ 7 centara za podršku žrtvama seksualnog nasilja u svim okruzima na teritoriji AP Vojvodina, kroz integralni pristup koji objedinjuje medicinsku, psihološku, socijalnu i pravnu podršku, dostupnu 24/7, i koji uključuje saradnju svih ključnih aktera.
MINUS
[1] Primeri dobre prakse preporučuju jedan takav centar na 200.000 stanovnika.
[2] Senka nad Srbijom – izveštaj nevladinih organizacija za 55. zasedanje Komiteta CEDAW 2013. godine, Beograd, maj 2013.http://www.womenngo.org.rs/images/CEDAW/2013/Senka_nad_Srbijom.pdf

AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.