Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 59 - Boravišni status
1) U slučaju razvoda braka, odnosno veze i u smislu posebno teških okolnosti, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve, čiji boravišni status zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, po zahtevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka odnosno veze. Uslovi, koji se odnose na dodelu i trajanje nezavisne dozvole boravka utvrđuju se nacionalnim zakonodavstvom.

2) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve mogu da dobiju obustavu postupka proterivanja pokrenutog u vezi boravišnog statusa, koji zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, i omoguće im da podnesu zahtev za samostalnu dozvolu boravka.

3) Strane se obavezuju da izdaju dozvolu boravka sa mogućnošću produženja žrtvama u jednoj od dve naredne situacije, odnosno u obe:
a) kada nadležni organ smatra da je njihov ostanak neophodan zbog njihove lične situacije;
b) kada nadležni organ smatra da je njihov ostanak neophodan u svrhu njihove saradnje sa nadležnim organima u istrazi odnosno krivičnom postupku.

4) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve prinudnog braka dovedene u drugu zemlju u svrhu venčanja, a koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da žrtve, čiji boravišni status zavisi od supružnika, odnosno partnera, u slučaju prekida braka, odnosno veze i u smislu posebno teških okolnosti, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uz propisivanje simbolične takse, po zahtevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka, odnosno veze, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da žrtve, čiji boravišni status zavisi od supružnika, odnosno partnera, u slučaju prekida braka, odnosno veze i u smislu posebno teških okolnosti, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uz propisivanje simbolične takse, po zahtevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka, odnosno veze, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da žrtve mogu dobiti obustavu postupka proterivanja pokrenutog zbog boravišnog statusa koji zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i da mogu podneti zahtev za samostalnu boravišnu dozvolu, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
2. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da žrtve mogu dobiti obustavu postupka proterivanja pokrenutog zbog boravišnog statusa koji zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i da mogu podneti zahtev za samostalnu boravišnu dozvolu, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
3. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se žrtvama obezbeđuje izdavanje boravišne dozvole sa mogučnošću produženja u skladu sa članom 59, stavom 3, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
3. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se žrtvama obezbeđuje izdavanje boravišne dozvole sa mogučnošću produženja u skladu sa članom 59, stavom 3, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
4. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da žrtve prinudnih brakova dovedene u drugu zemlju u svrhu venčanja, koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status, u relevantne zakone/ podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
4. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da žrtve prinudnih brakova dovedene u drugu zemlju u svrhu venčanja, koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status, u relevantne zakone/ podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
5. Procenat žena čiji je postupak proterivanja obustavljen zbog njihovog statusa žrtve nasilja, u odnosu na ukupni broj ovih postupka, na godišnjem nivou.
Odgovor:
5. Procenat žena čiji je postupak proterivanja obustavljen zbog njihovog statusa žrtve nasilja, u odnosu na ukupni broj ovih postupka, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
6. Broj (ponovo) izdatih boravišnih dozvola ženama koje su to pravo ostvarile na osnovu toga što su žrtve nekog od oblika nasilja predviđenog ovom Konvencijom, u odnosu na ukupan broj izdatih boravišnih dozvola ženama (kojima je ovaj status istekao), na godišnjem nivou.
Odgovor:
6. Broj (ponovo) izdatih boravišnih dozvola ženama koje su to pravo ostvarile na osnovu toga što su žrtve nekog od oblika nasilja predviđenog ovom Konvencijom, u odnosu na ukupan broj izdatih boravišnih dozvola ženama (kojima je ovaj status istekao), na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.