Kruševac, 8/12/2014
OKRUGLI STO

Kruševac, 8/12/2014
OKRUGLI STO
Javna diskusija “Bezbednost žena – odgovornost lokalne zajednice” održana je 8. decembra 2014. godine u organizaciji Udruženja žena „Peščanik” u kojoj je učestvovala i „Romani cikna”. Teme skupa odnosile su se na obaveze lokalnih samouprava u primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, aktuelna situacija u Srbiji i Rasinskom okrugu i primeri dobre prakse. Okruglom stolu prisustvovalo je 44 učesnica/-ka iz institucija Rasinskog okruga, medija, nevladinih organizacija iz Srbije, građana i građanki.

Okrugli sto je moderirala Snežana Jakovljević iz Peščanika, a uvodna izlaganja dale su Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Vojvodine, Vesna Jarić, koordinatorka projekta „Integrisani odgovor na nasilje prema ženama” u UNDP, Tanja Ignjatović, ekspertkinja iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu i Vesna Vesković, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca.
 
U drugom delu govorile  su Slavica Stanojlović Urošević iz Peščanika i Đurđica Ćazić iz SOS Ženskog centra Novi Sad o iskustvima iz prakse u radu na SOS telefonu. Nadežda Budimović iz Peščanika je predstavila proces izrade Pravilnika o minimumu standarda za uslugu SOS telefona, dok su Snežana Živković iz Romani cikne i Slavica Vasić iz organizacije Bibija govorile o položaju Romkinja u Srbiji i svom iskustvu u radu sa njima.

Učesnice/-ci okruglog stola složili su se u vezi sa sledećim zaključcima:
- Neophodno je nastaviti razmenu informacija o problemu nasilja prema ženama i merama za zaštitu žena od nasilja, kao i povezivati različite aktivnosti u cilju holističkog pristupa rešavanju ovog problema;
- Nužno je učestvovati u stvaranju uslova i atmosfere za primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kroz redovno promovisanje u javnim nastupima i, kada je to moguće i svrsishodno, u okviru drugih aktivnosti.
- Od ključne važnosti je praćenje primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama i drugih zakona u ovoj oblasti.
- Značajno je preporučiti lokalnoj samoupravi/samoupravama da naprave planove primene Konvencije u lokalnoj sredini, koji bi uključili i izdvajanje sredstava za specijalizovane usluge zaštite i podrške ženama u situaciji naslja, pre svega za rad SOS telefona, kako bi usluga postala dostupna što većem broju korisnica i, posebno, višestruko marginalizovanim grupama žena.
- Neophodno je da predstavnice ženskih OCD zahtevaju da im se omogući učešće u donošenju odluka, kreiranju dokumenata i monitorisanju njihove primene kroz javne diskusije, rad radnih grupa i drugih tela imenovanih za donošenje odluka na svim nivoima.
- Nužno je uvek i svuda zahtevati da se ima u vidu višestruka ugroženost pojedinih kategorija žena kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, lezbejke, i druge grupe.

Detaljnije informacije o okruglom stolu dostupne su ovde.
Javna diskusija “Bezbednost žena – odgovornost lokalne zajednice” održana je 8. decembra 2014. godine u organizaciji Udruženja žena „Peščanik” u kojoj je učestvovala i „Romani cikna”. Teme skupa odnosile su se na obaveze lokalnih samouprava u primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, aktuelna situacija u Srbiji i Rasinskom okrugu i primeri dobre prakse. Okruglom stolu prisustvovalo je 44 učesnica/-ka iz institucija Rasinskog okruga, medija, nevladinih organizacija iz Srbije, građana i građanki.

Okrugli sto je moderirala Snežana Jakovljević iz Peščanika, a uvodna izlaganja dale su Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Vojvodine, Vesna Jarić, koordinatorka projekta „Integrisani odgovor na nasilje prema ženama” u UNDP, Tanja Ignjatović, ekspertkinja iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu i Vesna Vesković, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca.
 
U drugom delu govorile  su Slavica Stanojlović Urošević iz Peščanika i Đurđica Ćazić iz SOS Ženskog centra Novi Sad o iskustvima iz prakse u radu na SOS telefonu. Nadežda Budimović iz Peščanika je predstavila proces izrade Pravilnika o minimumu standarda za uslugu SOS telefona, dok su Snežana Živković iz Romani cikne i Slavica Vasić iz organizacije Bibija govorile o položaju Romkinja u Srbiji i svom iskustvu u radu sa njima.

Učesnice/-ci okruglog stola složili su se u vezi sa sledećim zaključcima: - Neophodno je nastaviti razmenu informacija o problemu nasilja prema ženama i merama za zaštitu žena od nasilja, kao i povezivati različite aktivnosti u cilju holističkog pristupa rešavanju ovog problema;
- Nužno je učestvovati u stvaranju uslova i atmosfere za primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kroz redovno promovisanje u javnim nastupima i, kada je to moguće i svrsishodno, u okviru drugih aktivnosti.
- Od ključne važnosti je praćenje primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama i drugih zakona u ovoj oblasti.
- Značajno je preporučiti lokalnoj samoupravi/samoupravama da naprave planove primene Konvencije u lokalnoj sredini, koji bi uključili i izdvajanje sredstava za specijalizovane usluge zaštite i podrške ženama u situaciji naslja, pre svega za rad SOS telefona, kako bi usluga postala dostupna što većem broju korisnica i, posebno, višestruko marginalizovanim grupama žena.
- Neophodno je da predstavnice ženskih OCD zahtevaju da im se omogući učešće u donošenju odluka, kreiranju dokumenata i monitorisanju njihove primene kroz javne diskusije, rad radnih grupa i drugih tela imenovanih za donošenje odluka na svim nivoima.
- Nužno je uvek i svuda zahtevati da se ima u vidu višestruka ugroženost pojedinih kategorija žena kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, lezbejke, i druge grupe.

Detaljnije informacije o okruglom stolu dostupne su ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.