PDF    
Beograd, 2014
Metodologija
PDF    
Beograd, 2014
Metodologija
Metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici

 

Metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.