Beograd, 25. novembar 2014
ULIČNA AKCIJA

Beograd, 25. novembar 2014
ULIČNA AKCIJA
Beogradske ženske organizacije: Autonomni ženski centar, ASTRA, Atina, Daje i ...Iz kruga, uz podršku Mreže Žene protiv nasilja, aktivistkinja ženskih organizacija iz Srbije i članova/članica organizacija civilnog društva, kao i brojnih građana i građanki Beograda, učestvovale su u akciji podele informativnog materijala i potpisivanja podrške za sve žene koje žive u nasilju, pod sloganom POTPISUJEM DA ĆU TI UVEK BITI PODRŠKA. Ove organizacije,  specijalizovane za podršku ženama sa isksutvom nasilja u partnerskom odnosu, nasilja u porodici, trgovine ljudima, kao i za rad sa ženama sa invaliditetom i Romkinjama koje imaju iskustvo nasilja, zagovarale su za uspostavljanje besplatne
SOS telefonske linije za grad Beograd, dostupne ženama 24 časa svih sedam dana u nedelji, a koja bi pružala, anonimno i u poverljivoj formi, informacije i podršku za žene. Istovremeno, svi građani i građanke su pozvani da pruže podršku (informaciju o broju telefona) svojim sestrama, majkama, prijateljicama, poznanicama, koleginicama, susetkama... 

Podršku ovoj akciji dali su svojim prisustvom i potpisom poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić i gradonačelnik Beograda, Siniša Mali. Akcija je deo kampanje Potpisujem.org koja je posvećena punoj primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
Beogradske ženske organizacije: Autonomni ženski centar, ASTRA, Atina, Daje i ...Iz kruga, uz podršku Mreže Žene protiv nasilja, aktivistkinja ženskih organizacija iz Srbije i članova/članica organizacija civilnog društva, kao i brojnih građana i građanki Beograda, učestvovale su u akciji podele informativnog materijala i potpisivanja podrške za sve žene koje žive u nasilju, pod sloganom POTPISUJEM DA ĆU TI UVEK BITI PODRŠKA. Ove organizacije,  specijalizovane za podršku ženama sa isksutvom nasilja u partnerskom odnosu, nasilja u porodici, trgovine ljudima, kao i za rad sa ženama sa invaliditetom i Romkinjama koje imaju iskustvo nasilja, zagovarale su za uspostavljanje besplatne SOS telefonske linije za grad Beograd, dostupne ženama 24 časa svih sedam dana u nedelji, a koja bi pružala, anonimno i u poverljivoj formi, informacije i podršku za žene. Istovremeno, svi građani i građanke su pozvani da pruže podršku (informaciju o broju telefona) svojim sestrama, majkama, prijateljicama, poznanicama, koleginicama, susetkama... 

Podršku ovoj akciji dali su svojim prisustvom i potpisom poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić i gradonačelnik Beograda, Siniša Mali. Akcija je deo kampanje Potpisujem.org koja je posvećena punoj primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.