24-25/9/2014, Brisel
KONFERENCIJA

24-25/9/2014, Brisel
KONFERENCIJA
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na FPA zaključnoj konferenciji u okviru IPA Civil Society Facility Framework Partnership Agreements Programa, koja je održana 24-25. septembra 2014. godine u Briselu. Na konferenciji je diskutovano o nalazima evaluacije FPA projekata i planirane su zajedničke akcije za naredni period.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na FPA zaključnoj konferenciji u okviru IPA Civil Society Facility Framework Partnership Agreements Programa, koja je održana 24-25. septembra 2014. godine u Briselu. Na konferenciji je diskutovano o nalazima evaluacije FPA projekata i planirane su zajedničke akcije za naredni period.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.