23/9/2014, Ljubljana
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

23/9/2014, Ljubljana
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na međunarodnoj konferenciji "Istanbulska Konvencija - značajan korak u istoriji pokreta za ženska prava", koju je 23. septembra 2014. godine u Ljubljani organizovala partnerska organizacija Društvo SOS telefon. U okviru I panela posvećenog Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, Tanja Ignjatović iz AŽCa govorila je o procesu ratifikacije Konvencije u Srbiji i uslovima za njenu punu implementaciju.

Posebna pažnja na konferenciji je posvećena temama kao što su femicid, uticaj ekonomske i društvene situacije na osetljive grupe, posebno žene sa iskustvom nasilja, te radu sa ženama i decom koja su preživela nasilje. U okviru II panela predstavljen je priručnik za rad sa ženama i decom žrtvama nasilja u porodici.
 

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na međunarodnoj konferenciji "Istanbulska Konvencija - značajan korak u istoriji pokreta za ženska prava", koju je 23. septembra 2014. godine u Ljubljani organizovala partnerska organizacija Društvo SOS telefon. U okviru I panela posvećenog Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, Tanja Ignjatović iz AŽCa govorila je o procesu ratifikacije Konvencije u Srbiji i uslovima za njenu punu implementaciju.

Posebna pažnja na konferenciji je posvećena temama kao što su femicid, uticaj ekonomske i društvene situacije na osetljive grupe, posebno žene sa iskustvom nasilja, te radu sa ženama i decom koja su preživela nasilje. U okviru II panela predstavljen je priručnik za rad sa ženama i decom žrtvama nasilja u porodici.
 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.