Beograd, 18/9/2014
AKCIJA POTPISUJEM

Beograd, 18/9/2014
AKCIJA POTPISUJEM

Akcija ‪”‎Potpisujem protiv nasilja prema ženama” biće organizovana 18.9.2014. godine od 14 do 17 časova u Immo Outlet Centru povodom njihovog petog rođendana. U okviru akcije, predstavnice Autonomnog ženskog centra predstaviće android aplikaciju "Bezbedna" za žene i devojke u situaciji nasilja i pozvati prisutne da svojim potpisom pruže podršku primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. 

Akcija ‪”‎Potpisujem protiv nasilja prema ženama” biće organizovana 18.9.2014. godine od 14 do 17 časova u Immo Outlet Centru povodom njihovog petog rođendana. U okviru akcije, predstavnice Autonomnog ženskog centra predstaviće android aplikaciju "Bezbedna" za žene i devojke u situaciji nasilja i pozvati prisutne da svojim potpisom pruže podršku primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.