1/8/2014
KONVENCIJA

1/8/2014
KONVENCIJA
Malta je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i postala 14 država potpisnica. Konvencija je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine.
Malta je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i postala 14 država potpisnica. Konvencija je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.