PDF    
31/07/2014, Beograd
KONVENCIJA STUPA NA SNAGU
PDF    
31/07/2014, Beograd
KONVENCIJA STUPA NA SNAGU
Konvencija Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine. Za Autonomni ženski centar, Mrežu Žene protiv nasilja i organizacije članice mreže Žene protiv nasilja Evropa (Women against Violence Europe – WAVE), predstojeći događaj predstavlja ogroman uspeh u istoriji ženskog pokreta.
Pozdravljajući stupanje na snagu Konvencije protiv nasilja prema ženama, Autonomni ženski centar podseća Vladu Republike Srbije i nadležna ministarstva da još uvek nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti povodom obaveza koje su preuzete potvrđivanjem ove Konvencije.

Saopštenje u celosti dostupno u prilogu (PDF).
Konvencija Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine. Za Autonomni ženski centar, Mrežu Žene protiv nasilja i organizacije članice mreže Žene protiv nasilja Evropa (Women against Violence Europe – WAVE), predstojeći događaj predstavlja ogroman uspeh u istoriji ženskog pokreta. Pozdravljajući stupanje na snagu Konvencije protiv nasilja prema ženama, Autonomni ženski centar podseća Vladu Republike Srbije i nadležna ministarstva da još uvek nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti povodom obaveza koje su preuzete potvrđivanjem ove Konvencije.

Saopštenje u celosti dostupno u prilogu (PDF).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.