PDF    
30/6/2014, Beograd
NAKNADA
PDF    
30/6/2014, Beograd
NAKNADA

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Autonomni ženski centar su pokrenule inicijativu da Republika Srbija, kao potpisnica Evropske konvencije za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja, pristupi njenoj ratifikaciji. Tim povodom, sastavljeni su i predlozi za unapređenje zakonskog okvira za ostvarivanje ovih prava, koji su predstavljeni na konferenciji za štampu u Medija centru, 30. juna 2014. godine.

Podsećamo, jedna od dve rezerve koju je država Srbija stavila na Konvenciju Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici odnosi se na član 30, stav 2. i uspostavljanje državnog mehanizma za naknadu štete žrtvama ovih dela.

Inicijativa, koja je otvorena za potpisivanje organizacijama civilnog društva, dostupna je u celosti u prilogu (PDF).

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Autonomni ženski centar su pokrenule inicijativu da Republika Srbija, kao potpisnica Evropske konvencije za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja, pristupi njenoj ratifikaciji. Tim povodom, sastavljeni su i predlozi za unapređenje zakonskog okvira za ostvarivanje ovih prava, koji su predstavljeni na konferenciji za štampu u Medija centru, 30. juna 2014. godine.

Podsećamo, jedna od dve rezerve koju je država Srbija stavila na Konvenciju Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici odnosi se na član 30, stav 2. i uspostavljanje državnog mehanizma za naknadu štete žrtvama ovih dela.

Inicijativa, koja je otvorena za potpisivanje organizacijama civilnog društva, dostupna je u celosti u prilogu (PDF).

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.