19/6/2014, Novi Sad
KAMPANJA

19/6/2014, Novi Sad
KAMPANJA

Ovih dana Novi Sad je oblepljen plakatima sa porukama kampanje Potpisujem, kojima podsećamo javnost i donosioce odluka na obećanja data u prethodnom periodu.

Niko ne voli prazna obećanja!
Ono što niko ne voli treba promeniti!

Ovih dana Novi Sad je oblepljen plakatima sa porukama kampanje Potpisujem, kojima podsećamo javnost i donosioce odluka na obećanja data u prethodnom periodu. Niko ne voli prazna obećanja!
Ono što niko ne voli treba promeniti!

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.