26/6/2014, Užice
KAMPANJA

26/6/2014, Užice
KAMPANJA
Aktivistkinje Ženskog centra Užice organizovale su uličnu akciju u okviru kampanje 'Potpisujem', gde su građanke i građani potpisivali razglednice koje su, kao podsetnik na data obećanja u prethodnom periodu, poslate donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Aktivnosti u Užicu će biti nastavljene i u daljem periodu.


Aktivistkinje Ženskog centra Užice organizovale su uličnu akciju u okviru kampanje 'Potpisujem', gde su građanke i građani potpisivali razglednice koje su, kao podsetnik na data obećanja u prethodnom periodu, poslate donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Aktivnosti u Užicu će biti nastavljene i u daljem periodu.


SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.