PDF    
24/6/2014, Novi Sad
JAVNA RASPRAVA
PDF    
24/6/2014, Novi Sad
JAVNA RASPRAVA
Autonomni ženski centar učestvuje na javnoj raspravi koju organizje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova povodom predstavljanja novog pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. Program uključuje aktivnosti za period 2014-2020. godina, koje su usaglašene sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Predstavnice AŽC su bile koordinatorka i članice ekspertske radne grupe koja je izradila dokument.
Uz glavni dokument, izrađena su i dva dodatka:
- program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, i
- program za unapređenje prevencije i zaštite žena iz marginalizovanih grupa od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.
  
Ovaj dokument predstavlja prvu operacionalizaciju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je Republika Srbija potvrdila 31. oktobra 2013. godine.

Program javne rasprave u prilogu (PDF).
Autonomni ženski centar učestvuje na javnoj raspravi koju organizje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova povodom predstavljanja novog pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. Program uključuje aktivnosti za period 2014-2020. godina, koje su usaglašene sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Predstavnice AŽC su bile koordinatorka i članice ekspertske radne grupe koja je izradila dokument. Uz glavni dokument, izrađena su i dva dodatka:
- program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, i
- program za unapređenje prevencije i zaštite žena iz marginalizovanih grupa od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.
  
Ovaj dokument predstavlja prvu operacionalizaciju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je Republika Srbija potvrdila 31. oktobra 2013. godine.

Program javne rasprave u prilogu (PDF).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.