PDF    

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
PDF    

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
Autonomni ženski centar, PraxisKomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) su na konferenciji za štampu predstavili predloge za izmene odredbi (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Predloge je sastavila ad hoc radna grupa, na bazi pristiglih komentara na Nacrt zakona, vlastitog višegodišnjeg iskustva u pružanju specijalizovane besplatne pravne pomoći, analize uporednog prava, rukovodeći se karakteristikama domaćeg konteksta, a u odnosu na četiri ključne teme: definisanje korisnika i pružalaca besplatne pravne pomoći, upravljanje/odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i finansiranje.

Podsećamo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama besplatnu pravnu pomoć žrtvama definiše kao opštu uslugu podrške (čl. 20. Konvencije).
Autonomni ženski centar, PraxisKomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) su na konferenciji za štampu predstavili predloge za izmene odredbi (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Predloge je sastavila ad hoc radna grupa, na bazi pristiglih komentara na Nacrt zakona, vlastitog višegodišnjeg iskustva u pružanju specijalizovane besplatne pravne pomoći, analize uporednog prava, rukovodeći se karakteristikama domaćeg konteksta, a u odnosu na četiri ključne teme: definisanje korisnika i pružalaca besplatne pravne pomoći, upravljanje/odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i finansiranje.

Podsećamo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama besplatnu pravnu pomoć žrtvama definiše kao opštu uslugu podrške (čl. 20. Konvencije).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.