PDF    
18/06/2014, Beograd
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
PDF    
18/06/2014, Beograd
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Država je obavezna da uspostavi funkcionalan i održiv sistem besplatne pravne pomoći, da njime rukovodi i da ga finansira a odgovorna je za dostupnost, efikasnost i kvalitet svih pravnih usluga pruženih na osnovu budućeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ovo je poruka tri organizacije civilnog društva – Autonomnog ženskog centra, Praxisa i Komiteta pravnika za ljudska prava – koje su radile na pripremi predloga za unapređenje postojećeg nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći a koje su izložile na današnjoj konferenciji za medije.
Sve tri organizacije se, u svakodnevnom radu, bave pružanjem usluga besplatne pravne pomoći ugroženim građanima i njihove aktivnosti će biti pod direktnim „udarom“ novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Predstavnici tri organizacije predstavili su predloge na nacrt ovog Zakona koji se odnose na četiri oblasti: ko su korisnici a ko pružaoci besplatne pravne pomoći, na koji način će se odlučivati kome pripada ovo pravo i koji su mogući oblici finansiranja ove oblasti.

Saopštenje u celosti (PDF)
Država je obavezna da uspostavi funkcionalan i održiv sistem besplatne pravne pomoći, da njime rukovodi i da ga finansira a odgovorna je za dostupnost, efikasnost i kvalitet svih pravnih usluga pruženih na osnovu budućeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ovo je poruka tri organizacije civilnog društva – Autonomnog ženskog centra, Praxisa i Komiteta pravnika za ljudska prava – koje su radile na pripremi predloga za unapređenje postojećeg nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći a koje su izložile na današnjoj konferenciji za medije. Sve tri organizacije se, u svakodnevnom radu, bave pružanjem usluga besplatne pravne pomoći ugroženim građanima i njihove aktivnosti će biti pod direktnim „udarom“ novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Predstavnici tri organizacije predstavili su predloge na nacrt ovog Zakona koji se odnose na četiri oblasti: ko su korisnici a ko pružaoci besplatne pravne pomoći, na koji način će se odlučivati kome pripada ovo pravo i koji su mogući oblici finansiranja ove oblasti.

Saopštenje u celosti (PDF)
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.