3/6/2014, Kruševac
KAMPANJA

3/6/2014, Kruševac
KAMPANJA

Aktivistkinje Peščanika i konsultantkinje na SOS telefonu za žene u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja delile su građanima i građankama informativni materijal 3. juna 2014. godine u Kruševcu. Tom prilikom su ih upoznale sa zakonskim odredbama koje sankcionišu rodno zasnovano nasilje, obavezama države i lokalne zajednice u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i ulozi i značaju SOS telefona kao podrške ženama izloženim muškom nasilju.

Više informacija o događaju je dostupno ovde.

Aktivistkinje Peščanika i konsultantkinje na SOS telefonu za žene u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja delile su građanima i građankama informativni materijal 3. juna 2014. godine u Kruševcu. Tom prilikom su ih upoznale sa zakonskim odredbama koje sankcionišu rodno zasnovano nasilje, obavezama države i lokalne zajednice u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i ulozi i značaju SOS telefona kao podrške ženama izloženim muškom nasilju.

Više informacija o događaju je dostupno ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.