13/6/2014, Beograd
KAMPANJA

13/6/2014, Beograd
KAMPANJA
Razglednice sa porukama kampanje Potpisujem, kojima podsećamo vlasti na obećanja data u prethodnoj fazi kampanje, od danas su dostupne i u kafićima u Njegoševoj ulici u Beogradu.
Svi koji žele da podrže primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama mogu potpisati razglednicu u nekom od ovih kafea.

Niko ne voli prazna obećanja.
Ono što niko ne voli treba promeniti!Razglednice sa porukama kampanje Potpisujem, kojima podsećamo vlasti na obećanja data u prethodnoj fazi kampanje, od danas su dostupne i u kafićima u Njegoševoj ulici u Beogradu. Svi koji žele da podrže primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama mogu potpisati razglednicu u nekom od ovih kafea.

Niko ne voli prazna obećanja.
Ono što niko ne voli treba promeniti!SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.