3/6/2014, Beograd
KAMPANJA

3/6/2014, Beograd
KAMPANJA
Poruke druge faze kampanje Potpisujem, čiji je cilj da podseti na šta se država obavezala u prethodnom periodu ratifikacijom Konvencije protiv nasilja prema ženama, nalaze se i u tržnim centrima. Prvi set plakata postavljen je u tržnom centru Ušće.

Niko ne voli prazna obećanja.
Ono što niko ne voli treba promeniti!
Poruke druge faze kampanje Potpisujem, čiji je cilj da podseti na šta se država obavezala u prethodnom periodu ratifikacijom Konvencije protiv nasilja prema ženama, nalaze se i u tržnim centrima. Prvi set plakata postavljen je u tržnom centru Ušće.

Niko ne voli prazna obećanja.
Ono što niko ne voli treba promeniti!
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.