PODRŠKA KAMPANJI


PODRŠKA KAMPANJI
Glumica Tanja Bošković podržala je kampanju "Potpisujem" učešćem u video spotu za unapređenje zaštite žena od nasilja. Pogledajte video prilog
Svakih 10 dana jednu ženu ubije partner.
Obećane su hitne mere zaštite za žrtve nasilja.
Niko ne voli prazna obećanja.
Ono što niko ne voli treba promeniti.

Glumica Tanja Bošković podržala je kampanju "Potpisujem" učešćem u video spotu za unapređenje zaštite žena od nasilja. Pogledajte video prilog Svakih 10 dana jednu ženu ubije partner.
Obećane su hitne mere zaštite za žrtve nasilja.
Niko ne voli prazna obećanja.
Ono što niko ne voli treba promeniti.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.