PDF    
22/04/2014, Beograd
OTVORENO PISMO
PDF    
22/04/2014, Beograd
OTVORENO PISMO
Grupa nevladinih organizacija uputila je 21. maja 2014. godine otvoreno pismo javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srbije, povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona koji su po hitnom postpuku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne javnosti, ušli u skupštinsku proceduru, zahtevajući da se zakoni po hitnom postupku povuku iz procedure i vrate nadležnom Ministarstvu radi sprovođenja javne rasprave.

U pismu se navodi da je reč o zakonima koji predstavljaju temelje pravosudnog sistema Srbije i izražava posebna zabrinutost zbog činjenice da neke od predloženih mera mogu dovesti do pravne nesigurnosti i nejednakosti građana pred zakonom čime će se ugroziti osnovno pravo građana na dostupnost pravne zaštite i produbiti ionako veliko nepoverenje u pravni sistem, pravnu državu i vladavinu prava u Srbiji.
Naglašeno je da neka od predloženih rešenja udaljavaju državu i njene građane od opšte prihvaćenih načela i standarda međunarodnog prava, naročito kada su u pitanju osetljive grupe kao što su siromašni, pravno neuki, žrtve teških krivičnih dela. Pozivajući se na snažnu pro-evropsku orijentaciju, jasan politički i pravni diskurs opredeljen ka usaglašavanju principa i mera sa Evropskom unijom i borbi protiv korupcije, potpisnici pisma istakli su da su netransparentnost procesa, kao i predložene mere u suprotnosti sa standardima za koje se, deklarativno, zalažu predstavnici državnih organa Republike Srbije.

Više informacija dostupno u tekstu pisma (Pdf)
Grupa nevladinih organizacija uputila je 21. maja 2014. godine otvoreno pismo javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srbije, povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona koji su po hitnom postpuku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne javnosti, ušli u skupštinsku proceduru, zahtevajući da se zakoni po hitnom postupku povuku iz procedure i vrate nadležnom Ministarstvu radi sprovođenja javne rasprave.

U pismu se navodi da je reč o zakonima koji predstavljaju temelje pravosudnog sistema Srbije i izražava posebna zabrinutost zbog činjenice da neke od predloženih mera mogu dovesti do pravne nesigurnosti i nejednakosti građana pred zakonom čime će se ugroziti osnovno pravo građana na dostupnost pravne zaštite i produbiti ionako veliko nepoverenje u pravni sistem, pravnu državu i vladavinu prava u Srbiji. Naglašeno je da neka od predloženih rešenja udaljavaju državu i njene građane od opšte prihvaćenih načela i standarda međunarodnog prava, naročito kada su u pitanju osetljive grupe kao što su siromašni, pravno neuki, žrtve teških krivičnih dela. Pozivajući se na snažnu pro-evropsku orijentaciju, jasan politički i pravni diskurs opredeljen ka usaglašavanju principa i mera sa Evropskom unijom i borbi protiv korupcije, potpisnici pisma istakli su da su netransparentnost procesa, kao i predložene mere u suprotnosti sa standardima za koje se, deklarativno, zalažu predstavnici državnih organa Republike Srbije.

Više informacija dostupno u tekstu pisma (Pdf)
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.