12/5/2014, Beograd
KAMPANJA POTPISUJEM

12/5/2014, Beograd
KAMPANJA POTPISUJEM

Druga faza kampanje "Potpisujem", posvećena punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, počela je danas u Srbiji. Bilbordi i city-lights baneri na autobuskim stanicama u Beogradu, kao i bilbordi na glavnim ulicama Niša, Novog Sada, Kruševca, Kikinde, Vranja i Užica, koji su osvanuli ovih dana, označili su nastavak kampanje i ukazali na to koje poruke sada želimo da pošaljemo.

U vreme kada je kampanja startovala, s jeseni prošle godine, srpski parlament je već bio ratifikovao Konvenciju ali ona nije bila obavezujuća jer je nije ratifikovao dovoljan broj država. Nakon što ju je 22. aprila parlament Andore potvrdio, stekli su se uslovi da ona stupi na snagu 1. avgusta 2014. godine, što predstavlja početak nove ere u zaštiti ženskih ljudskih prava u Evropi i šire.

Od avgusta ove godine i Srbija će imati obavezu da ispuni sve uslove koje je Konvencija postavila pred države koje su je ratifikovale. Zbog toga ćemo u ovoj fazi kampanje podsetiti na data obećanja, odnosno na šta se država Srbija obavezala.

Glavne poruke naše kampanje su: „Obećano je da će proganjanje biti krivično delo. Obećane su strože kazne za nasilnike. Obećana je podrška SOS telefonima za žrtve nasilja. Obećane su hitne mere zaštite za žrtve nasilja. Obećani su krizni centri za žrtve silovanja. Niko ne voli prazna obećanja. Ono što niko ne voli treba promeniti!

Narednih dana ćete, pored bilborda, naše poruke moći da vidite i na drugim mestima u gradu, a pokušaćemo da uključimo ugledne ljude u koje javnost ima poverenje. Pripremile smo mnogo atraktivnih akcija i očekujemo da se javnost angažuje oko ovih važnih tema.

Druga faza kampanje "Potpisujem", posvećena punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, počela je danas u Srbiji. Bilbordi i city-lights baneri na autobuskim stanicama u Beogradu, kao i bilbordi na glavnim ulicama Niša, Novog Sada, Kruševca, Kikinde, Vranja i Užica, koji su osvanuli ovih dana, označili su nastavak kampanje i ukazali na to koje poruke sada želimo da pošaljemo.

U vreme kada je kampanja startovala, s jeseni prošle godine, srpski parlament je već bio ratifikovao Konvenciju ali ona nije bila obavezujuća jer je nije ratifikovao dovoljan broj država. Nakon što ju je 22. aprila parlament Andore potvrdio, stekli su se uslovi da ona stupi na snagu 1. avgusta 2014. godine, što predstavlja početak nove ere u zaštiti ženskih ljudskih prava u Evropi i šire.

Od avgusta ove godine i Srbija će imati obavezu da ispuni sve uslove koje je Konvencija postavila pred države koje su je ratifikovale. Zbog toga ćemo u ovoj fazi kampanje podsetiti na data obećanja, odnosno na šta se država Srbija obavezala.

Glavne poruke naše kampanje su: „Obećano je da će proganjanje biti krivično delo. Obećane su strože kazne za nasilnike. Obećana je podrška SOS telefonima za žrtve nasilja. Obećane su hitne mere zaštite za žrtve nasilja. Obećani su krizni centri za žrtve silovanja. Niko ne voli prazna obećanja. Ono što niko ne voli treba promeniti!

Narednih dana ćete, pored bilborda, naše poruke moći da vidite i na drugim mestima u gradu, a pokušaćemo da uključimo ugledne ljude u koje javnost ima poverenje. Pripremile smo mnogo atraktivnih akcija i očekujemo da se javnost angažuje oko ovih važnih tema.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.