Ljubljana, 23-24/4/2014
SEMINAR

Ljubljana, 23-24/4/2014
SEMINAR

Predstavnice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije i Makedonije pripremale su predlog jedinstvene administrativne baze podataka o rodno zasnovanom nasilju, na seminaru koji je 23-24. aprila 2014. godine u Ljubljani organizovala partnerska organizacija Društvo SOS telefon.

Maria Rosslhumer iz Mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) govorila je o bazama podataka i prikupljanju podataka o RZN u Evropi. Proces prikupljanja podataka o RZN i administrativne baze podataka u policiji i zdravstvenom sektoru u Sloveniji predstavili su Alojz Sladič iz Generalne policijske uprave Slovenije i Mojca Omerzu iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje Slovenije.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije i Makedonije pripremale su predlog jedinstvene administrativne baze podataka o rodno zasnovanom nasilju, na seminaru koji je 23-24. aprila 2014. godine u Ljubljani organizovala partnerska organizacija Društvo SOS telefon.

Maria Rosslhumer iz Mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) govorila je o bazama podataka i prikupljanju podataka o RZN u Evropi. Proces prikupljanja podataka o RZN i administrativne baze podataka u policiji i zdravstvenom sektoru u Sloveniji predstavili su Alojz Sladič iz Generalne policijske uprave Slovenije i Mojca Omerzu iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje Slovenije.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.