Strazbur, 23/4/2014
PODRŠKA KONVENCIJI RASTE

Strazbur, 23/4/2014
PODRŠKA KONVENCIJI RASTE

Danska je 23. aprila 2014. godine predala instrument o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (CETS 210), čime je postala 11. država potpisnica.

Više informacija dostupno na sajtu Saveta Evrope www.coe.int/conventionviolence

Danska je 23. aprila 2014. godine predala instrument o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (CETS 210), čime je postala 11. država potpisnica.

Više informacija dostupno na sajtu Saveta Evrope www.coe.int/conventionviolence

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.