Strazbur, 22/4/2014
KONVENCIJA STUPA NA SNAGU

Strazbur, 22/4/2014
KONVENCIJA STUPA NA SNAGU
Konvencija Saveta Evrope о sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici stupiće na snagu 1. avgusta 2014. godine, nakon što ju je ratifikovalo 10 država, članica Saveta Evrope.

Andora je 10. članica SE, koja je 22. aprila 2014. godine ratifikovala ovu Konvenciju, što predstavlja početak nove ere u promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava u Evropi i šire.

Konvencija, kao prvi evropski dokument protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, zatvara jaz u zaštiti osnovnih ljudskih prava žena, zahtevajući od država koje su je ratifikovale da spreče nasilje, zaštite žrtve, gone učinioce nasilja, te da koordinišu takve mere kroz sveobuhvatne politike.
                              
Više informacija je dostupno na engleskom jeziku na: www.coe.int/conventionviolence
Konvencija Saveta Evrope о sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici stupiće na snagu 1. avgusta 2014. godine, nakon što ju je ratifikovalo 10 država, članica Saveta Evrope.

Andora je 10. članica SE, koja je 22. aprila 2014. godine ratifikovala ovu Konvenciju, što predstavlja početak nove ere u promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava u Evropi i šire.

Konvencija, kao prvi evropski dokument protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, zatvara jaz u zaštiti osnovnih ljudskih prava žena, zahtevajući od država koje su je ratifikovale da spreče nasilje, zaštite žrtve, gone učinioce nasilja, te da koordinišu takve mere kroz sveobuhvatne politike.
                              
Više informacija je dostupno na engleskom jeziku na: www.coe.int/conventionviolence
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.