21/4/2014 Strazbur
KONVENCIJA

21/4/2014 Strazbur
KONVENCIJA

Španija je 9. članica Saveta Evrope koja je zvanično predala instrument o ratifikaciji Konvencije SE protiv nasilja prema ženama. Potrebno je da to učini još jedna država, članica SE, kako bi Konvencija stupila na snagu.

Prema ranije objavljenim informacijama na zvaničnom sajtu Saveta Evrope, Andora je još u januaru ove godine ratifikovala Konvenciju, a očekuje se da zvanično preda instrument o ratifikaciji. 

Španija je 9. članica Saveta Evrope koja je zvanično predala instrument o ratifikaciji Konvencije SE protiv nasilja prema ženama. Potrebno je da to učini još jedna država, članica SE, kako bi Konvencija stupila na snagu.

Prema ranije objavljenim informacijama na zvaničnom sajtu Saveta Evrope, Andora je još u januaru ove godine ratifikovala Konvenciju, a očekuje se da zvanično preda instrument o ratifikaciji. 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.