Brisel, 30/3/2014
PETICIJA

Brisel, 30/3/2014
PETICIJA
Evropski ženski lobi je pokrenuo peticiju kojom poziva aktuelne i buduće predsednike Evropske komisije da uspostave 2016. godinu kao Evropsku godinu za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojčicama.

Evropska unija mora da podigne svest o ovom pitanju i afirmiše svoju političku posvećenost za zaustavljanje nasilja prema ženama. Uspostavljanjem Evropske godine za zaustavljanje
nasilja prema ženama i devojčicama, EU bi igrala vodeću ulogu u podizanju svesti o nasilju prema ženama, a istovremeno bi predložila konkretne mere protiv održavanja nasilja prema ženama.

Link za potpisivanje peticije: http://goo.gl/BjezgP
POTPIŠITE i PODELITE peticiju! #2016EUYear to #endVAW
Evropski ženski lobi je pokrenuo peticiju kojom poziva aktuelne i buduće predsednike Evropske komisije da uspostave 2016. godinu kao Evropsku godinu za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojčicama.

Evropska unija mora da podigne svest o ovom pitanju i afirmiše svoju političku posvećenost za zaustavljanje nasilja prema ženama. Uspostavljanjem Evropske godine za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojčicama, EU bi igrala vodeću ulogu u podizanju svesti o nasilju prema ženama, a istovremeno bi predložila konkretne mere protiv održavanja nasilja prema ženama.

Link za potpisivanje peticije: http://goo.gl/BjezgP
POTPIŠITE i PODELITE peticiju! #2016EUYear to #endVAW
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.