13-14/03/2014
RADIONICA

13-14/03/2014
RADIONICA

Na radionici održanoj 13-14. marta 2014. godine u Beogradu, predstavnice partnerskih organizacija iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Srbije započele su pripremu indikatora za monitoring i evaluaciju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Formulisanje indikatora trebalo bi da pomogne ženskim organizacijama u procesu praćenja primene Konvencije i pri izveštavanju GREVIO Komitetu.

Na radionici održanoj 13-14. marta 2014. godine u Beogradu, predstavnice partnerskih organizacija iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Srbije započele su pripremu indikatora za monitoring i evaluaciju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Formulisanje indikatora trebalo bi da pomogne ženskim organizacijama u procesu praćenja primene Konvencije i pri izveštavanju GREVIO Komitetu.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.