10-12/10/2013
Konferencija

10-12/10/2013
Konferencija
Autonomni ženski centar je predstavio projekat "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја" na 15. konferenciji mreže Žene Evrope protiv nasilja (WAVE), od 10-12. oktobra u Sofiji (Bugarska).

Prezentacija projekta je organizovana u okviru panela koji je posvećen razmatranju Konvencije Saveta Evrope i EU legislative protiv nasilja prema ženama. Predstavljene su i razmatrane nove mogućnosti, postojeći nedostaci i izazovi.

Uvodna izlaganja su imale Antonyia Parvanova, ALDE koordinatorka u Odboru za ženska prava i rodnu jednakost u EU Parlamentu, Silvia Walby,
profesorka sociologije na Univerzitetu u Lankasteru (UK), Raluca Popa, projektna savetnica za nasilje prema ženama i nasilje u porodici u Savetu Evrope i Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Istaknuta je potreba razumevanja razlika između postojećih rešenja u suzbijanju i zaštiti žena od nasilja u državama EU i državama članicama Saveta Evrope, zbog čega je proces potvrđivanja (ratifikacije) Konvencije Saveta Evrope od prioritetnog značaja. Članice EU su naglasak stavile na ujednačavanje zakonskih rešenja, odnosno proces usvajanja Direktive protiv nasilja prema ženama.
Autonomni ženski centar je predstavio projekat "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја" na 15. konferenciji mreže Žene Evrope protiv nasilja (WAVE), od 10-12. oktobra u Sofiji (Bugarska).

Prezentacija projekta je organizovana u okviru panela koji je posvećen razmatranju Konvencije Saveta Evrope i EU legislative protiv nasilja prema ženama. Predstavljene su i razmatrane nove mogućnosti, postojeći nedostaci i izazovi.

Uvodna izlaganja su imale Antonyia Parvanova, ALDE koordinatorka u Odboru za ženska prava i rodnu jednakost u EU Parlamentu, Silvia Walby, profesorka sociologije na Univerzitetu u Lankasteru (UK), Raluca Popa, projektna savetnica za nasilje prema ženama i nasilje u porodici u Savetu Evrope i Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Istaknuta je potreba razumevanja razlika između postojećih rešenja u suzbijanju i zaštiti žena od nasilja u državama EU i državama članicama Saveta Evrope, zbog čega je proces potvrđivanja (ratifikacije) Konvencije Saveta Evrope od prioritetnog značaja. Članice EU su naglasak stavile na ujednačavanje zakonskih rešenja, odnosno proces usvajanja Direktive protiv nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.