4/3/2014, Vranje
OKRUGLI STO

4/3/2014, Vranje
OKRUGLI STO
SOS telefon Vranje održao je 4. marta 2014. godine u Gradskoj upravi Grada Vranja okrugli sto posvećen Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Suzana Antić Ristić, koordinatorka SOS telefona i Zoran Antić, gradonačelnik Grada Vranja, otvorili su okrugli sto i pozdravili/e učesnike/ce svojim uvodnim rečima. O značaju i primeni Konvencije SE protiv nasilja prema ženama na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra.
Julija Stošić iz Centra za socijalni rad Vranje, predstavljajući aktuelnu situaciju u oblasti nasilja prema ženama u Vranju, istakla je novine koje donosi ova konvencija, a koje predstavljaju mogućnost za unapređenje postupanja i saradnje institucija u zaštiti žrtava nasilja i kažnjavanju učinilaca nasilja.

Učešće na okruglom stolu uzeli su i predstavnici/ce drugih relevantnih institucija, koji su govorili o stanju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i predložili naredne korake za njegovo unapređenje.
SOS telefon Vranje održao je 4. marta 2014. godine u Gradskoj upravi Grada Vranja okrugli sto posvećen Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Suzana Antić Ristić, koordinatorka SOS telefona i Zoran Antić, gradonačelnik Grada Vranja, otvorili su okrugli sto i pozdravili/e učesnike/ce svojim uvodnim rečima. O značaju i primeni Konvencije SE protiv nasilja prema ženama na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra. Julija Stošić iz Centra za socijalni rad Vranje, predstavljajući aktuelnu situaciju u oblasti nasilja prema ženama u Vranju, istakla je novine koje donosi ova konvencija, a koje predstavljaju mogućnost za unapređenje postupanja i saradnje institucija u zaštiti žrtava nasilja i kažnjavanju učinilaca nasilja.

Učešće na okruglom stolu uzeli su i predstavnici/ce drugih relevantnih institucija, koji su govorili o stanju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i predložili naredne korake za njegovo unapređenje.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.