24-26/1/2014, Vrnjačka Banja
PLANIRANJE

24-26/1/2014, Vrnjačka Banja
PLANIRANJE

Članice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija Osvit (Niš), Iz kruga - Vojvodina (Novi Sad), Ženski centar (Užice), Centar za podršku ženama (Kikinda), Peščanik (Kruševac) i SOS telefon (Vranje), na trodnevnom radnom retreat-u u periodu 24-26. januar 2014. godine u Vrnjačkoj Banji planirale su nastavak projektnih aktivnosti i kampanje "Potpisujem".

Članice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija Osvit (Niš), Iz kruga - Vojvodina (Novi Sad), Ženski centar (Užice), Centar za podršku ženama (Kikinda), Peščanik (Kruševac) i SOS telefon (Vranje), na trodnevnom radnom retreat-u u periodu 24-26. januar 2014. godine u Vrnjačkoj Banji planirale su nastavak projektnih aktivnosti i kampanje "Potpisujem".

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.