22/01/2014, Senta
OKRUGLI STO

22/01/2014, Senta
OKRUGLI STO
Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde održao je 22. januara 2014. godine u Senti okrugli sto posvećen Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Marija Srdić iz CPŽ-a, Vladimir Ilić, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga i Aniko Širkova, predsednica Skupštine Opštine Senta, pozdravili/e su učesnike/ce svojim uvodnim rečima. O primeni Istanbulske konvencije na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Učešće na okruglom stolu uzeli su i predstavnici/ce relevantnih institucija iz Sente i Čoke, koji su govorili o stanju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici u svojim zajednicama.
Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde održao je 22. januara 2014. godine u Senti okrugli sto posvećen Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Marija Srdić iz CPŽ-a, Vladimir Ilić, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga i Aniko Širkova, predsednica Skupštine Opštine Senta, pozdravili/e su učesnike/ce svojim uvodnim rečima. O primeni Istanbulske konvencije na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Učešće na okruglom stolu uzeli su i predstavnici/ce relevantnih institucija iz Sente i Čoke, koji su govorili o stanju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici u svojim zajednicama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.