PDF    
27/12/2013, Beograd
PROTEST
PDF    
27/12/2013, Beograd
PROTEST
Grupa nevladinih organizacija i mreža koje pružaju besplatnu pravnu pomoć uputile su oštru kritiku na novi Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ukoliko ovaj predlog bude usvojen, zbog odredbi o regulisanju rada pružalaca ove usluge i pretnji novčanim kaznama, teško da će biti zainteresovanih advokata, pravnih klinika
i nevladinih organizacija da po predloženim uslovima pružaju ovu pomoć građankama i građanima. Predlog zakona ne prepoznaje žrtve nasilja kao korisnike besplatne pravne pomoći, što nije u skladu sa standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
Grupa nevladinih organizacija i mreža koje pružaju besplatnu pravnu pomoć uputile su oštru kritiku na novi Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ukoliko ovaj predlog bude usvojen, zbog odredbi o regulisanju rada pružalaca ove usluge i pretnji novčanim kaznama, teško da će biti zainteresovanih advokata, pravnih klinika i nevladinih organizacija da po predloženim uslovima pružaju ovu pomoć građankama i građanima. Predlog zakona ne prepoznaje žrtve nasilja kao korisnike besplatne pravne pomoći, što nije u skladu sa standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.